Sedma fotografska razstava v galeriji Elsing galerija elsing

Sedma fotografska razstava v galeriji Elsing

Šesti razstavi fotografij v galeriji Elsing, s katero je podjetje počastilo 20-letnico uspešnega delovanja in prikazalo fotografije nekaterih najpomembnejših projektov oziroma investitorjev v preteklem obdobju, sledi razstava z naslovom “čudovita narava”. V njej so avtorji fotografij, sodelavci Elsinga: Vili Granda, Bojan Caf in David Rupnik pokazali, da imajo prefinjen občutek za opazovanje narave in njenih lepot ter da poleg inženirskega strokovnega znanja zavidljivo obvladujejo tudi področje fotografije. Avtorjem fotografij čestitamo, vse pa vabimo na ogled zanimive razstave.

Razstavo si lahko ogledate vsak dan v rednem delovnem času podjetja.

Elsing Inženiring O podjetju

PRAZNUJEMO

V Elsingu letos praznujemo 20 let delovanja. Ob oceni svojega dosedanjega dela smo zadovoljni. Ob tem želimo zadovoljstvo deliti z vami, našimi partnerji, brez katerih tudi naših uspehov ne bi bilo.

Elsingovih 20 let uravnoteženega poslovanja

V Elsingu smo v minulih 20 letih izbrali uravnoteženo poslovanje na trdnih temeljih. Svoj ugled smo gradili s strokovnostjo, zanesljivostjo, doslednostjo in poštenostjo. Zavedamo se, da lahko kakovost zagotavljamo samo z visoko strokovnostjo naših zaposlenih, ki s predanostjo opravljajo svoje delo, zato cenimo dobre kadre in visoko vrednotimo znanje.

Tudi trajnostno delovanje je ena izmed temeljnih Elsingovih vrednot; ekološko usmerjeni smo bili že mnogo prej, preden je to postalo modno. Sodeč po stabilnosti poslovanja, ki je zlasti v teh turbulentnih časih prej izjema, kot pravilo, so se pretekle odločitve pokazale kot pravilne.

Tudi v prihodnje bomo skrbeli za kakovostno in dobro opravljeno delo, saj smo prepričani, da le na tak način lahko največ nudimo tudi svojim partnerjem in naročnikom.

Pomembni mejniki

1993Ustanovitev podjetja Elsing Inženiring d.o.o.; začetek sodelovanja s podjetjem Kolektor Synatec Idrija
1997Širitev s storitvami izvedbenega inženiringa
2002Največji projekt v tujini: Kazahstan, veriga šestih celostnih linij za proizvodnjo kamene volne
2004Velika izvedbena projekta: Rekonstrukcija polimerizacije Mitol, Izgradnja tehnološkega postroja Calcit
2006Največji projekt v Sloveniji: elektroinštalacije v Ex okolju v družbi Krka z vloženimi 6200 inženirskimi urami; selitev v lastno novo poslovno stavbo, zgrajeno po eko-načelih
2008Uvrstitev med slovenske gazele
2009Nagrada IZS Juriju Božiču za izjemne inženirske dosežke
2011Uvedba e-dokumentnega sistema M-Files
2012Uspešno zaključen večletni projekt Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa Slovenije

O začetkih

Jure Božič, Janez Kokalj in Brane Bevc so na skupno podjetniško pot stopili leta 1993, ko sta jih izpod okrilja Belinke gnala podjetniški nemir in zaupanje v lastno strokovno znanje. Kmalu po ustanovitvi so začeli sodelovati z družbo Synatec Idrija, danes Kolektor Synatec, s katero so zgradili tesen partnerski odnos. Tudi sicer družbo z večino naročnikov povezuje dolgoletno sodelovanje. Bržkone tudi zato, ker je v tem času s svojim načinom dela in s kakovostnimi rešitvami neštetokrat dokazala, da dosledno izpelje obljubljeno. Skok med slovenske »gazele« leta 2008 je bil samo logična posledica vsega tega.

Za zaupanje greV Elsingu se zavedamo, da je zaupanje izjemno pomembno pri odločanju o tem, komu predati projektiranje oziroma izvedbo elektroinštalacij v zahtevnih industrijskih okoljih. Tudi zato želimo svojo kakovost potrjevati z neodvisnimi ocenjevalci. Leta 2006 smo pridobili certifikat ISO 9001:2000 in ga leta 2009 nadgradili s certifikatom ISO 9001:2008. Leto pred tem je podjetje izpolnilo kriterije za certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov, trije zaposleni pa so pridobili certifikat za pooblaščene varnostne inženirje. Leta 2009 smo se utrdili na področju EX ponudbe s pridobljenim SIQ certifikatom o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje električne in neelektrične opreme v eksplozijsko ogroženih okoljih. Posebna potrditev našega dela je bila tudi nagrada IZS za izjemne inženirske dosežke, ki jo je istega leta prejel direktor Jurij Božič.

Družbena odgovornost in trajnostni razvojDružbeno odgovornost v Elsingu kažemo tako, da pri izbiri dobaviteljev dajemo prednost kakovostnim slovenskim podjetjem in tako podpiramo domače gospodarstvo. Zavzemamo se za trajnostni razvoj in spoštovanje do narave kažemo s konkretnimi dejanji. Po eko-načelih smo leta 2006 zgradili lastno poslovno stavbo in tri leta pozneje na njeni strehi postavili sončno elektrarno. Od leta 2009 do danes smo proizvedli več kot 56 MWh zelene električne energije in tako prispevali k zmanjšanju emisij CO2 za okoli 33 ton.

Bogastvo so zaposleniV Elsingu je danes redno zaposlenih 19 sodelavcev, ki naročnikom zagotavljajo visoko kakovost inženirskih storitev po zaslugi združevanja najsodobnejših znanj in bogatih izkušenj. Predanost podjetju se kaže tudi v tem, da skorajda ne beležimo fluktuacije zaposlenih. Za čim boljše pogoje dela skrbimo z najsodobnejšo opremo in programskimi orodji. Zavidljiva je tudi stopnja informatizacije vseh glavnih in pomožnih procesov. Veliko časa namenjamo izobraževanjem, ki se jih udeležujemo tako doma, kot v tujini, mnogokrat pa smo v vlogi predavateljev tudi sami. Skrbimo za dobre medsebojne odnose in posvečamo skrb zdravju zaposlenih, zato smo leta 2009 v poslovni stavbi uredili rekreacijski prostor z več fitness napravami, ki zaposlenim omogočajo brezplačno vadbo.

Ponosni smo na svoje deloV 20-letni zgodovini se je nabralo veliko projektov in naročnikov. Delamo v mnogih industrijskih panogah in različnih tehnoloških postrojih. Svoje inženirske sledi smo pustili že na številnih objektih energetike in komunalne infrastrukture. Gradili smo zahtevne komunikacijske in računalniške sisteme. Na vseh projektih smo pridobivali nova znanja in izkušnje, ki so potrebni za obvladovanje tovrstnih projektov.

Za vse to smo hvaležni vam, našim naročnikom.
Prepričani smo, da bomo tudi v prihodnje lahko potrjevali vaše zaupanje.

Elsing Inženiring O podjetju

Kakovost in znanje ostajata temeljni vrednoti v Elsingu

Presojevalec sistema vodenja kakovosti SIQ je tudi letos potrdil, da podjetje Elsing Inženiring izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti ustrezno z zahtevami standarda ISO 9001:2008. Sistem kakovosti smo v podjetju postopno razširili v celovit sistem vodenja kakovosti. Vanj smo vključili elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja kakovosti smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.

V Elsing Inženiring veliko pozornosti posvečamo tudi izobraževanju. Novo aktualno znanje pridobivamo v tujini in doma, včasih ga kot predavatelji posredujemo tudi drugim. Redno se udeležujemo izobraževanj, ki jih organizira Inženirska zbornica Slovenije IZS. Trije naši strokovnjaki – Edvard Strah, Janez Kokalj in Jurij Božič – so od IZS že prejeli potrdila, da so skladno s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem izpopolnjevanju članov Inženirske zbornice Slovenije zbrali več kot 35 kreditnih točk in tako izpolnili pogoj za dodatno prostovoljno izpopolnjevanje.

Več »

Elsing Inženiring O podjetju
Sončna elektrarna Elsing soncna elektrarna

Sončna elektrarna Elsing

Junija 2012 mineva 3 leta od postavitve in začetka obratovanja sončne elektrarne na strehi našega poslovnega objekta. Do zdaj smo proizvedli več kot 42 MWh “zelene” električne energije in tako prispevali k zmanjšanju emisij CO2 za več kot 23 ton. Elektrarna je izpolnila naša pričakovanja in od zagona naprej nemoteno obratuje praktično brez vzdrževanja in z minimalnim nadzorom.

Z elektrarno pokrijemo približno eno tretjino porabe električne energije v podjetju. Proizvodnja je seveda odvisna od vremenskih vplivov, predvsem od osončenosti in temperature zraka. Zaradi dolžine dneva in lepega vremena so poletni meseci običajno najugodnejši za proizvodnjo, vendar visoke temperature nekoliko zmanjšajo izkoristek. Kot zanimivost naj navedemo, da je rekordna mesečna proizvodnja bila dosežena v maju 2011, ko je bilo vreme zelo lepo in temperature zraka relativno nizke. Glej graf mesečne proizvodnje električne energije v letih 2010 in 2011.

Sončna elektrarna Elsing soncna elektrarna graf

Povprečna letna proizvodnja električne energije pri instalirani moči sončnih panelov 14,8 kWp znaša 15.600 kWh/leto. Letni izkoristek elektrarne je tako 1050 kWh/kWp in je v okviru pričakovanj, saj sončnih panelov nismo mogli optimalno postaviti zaradi arhitekture in položaja objekta.

Elsing Inženiring O podjetju

Uspešna uvedba dokumentnega sistema M-files

Uspešna uvedba dokumentnega sistema M-files m files

V podjetju Elsing smo v letu 2011 uvedli elektronski dokumentni sistem M-Files in s tem še povečali stopnjo naše informatiziranosti. Sistem predstavlja rešitev za upravljanje, iskanje in sledenje dokumentov. S pomočjo dokumentnega sistema je delo z dokumenti zanesljivejše in hitrejše. Enostavnejše je kreiranje in verzioniranje dokumentov, omogočen je pregled nad dokumenti po različnih kriterijih in relacije med dokumenti. Z uspešnim zagonom sistema smo v Elsingu naredili nov pomemben korak k poslovni odličnosti, pridobili pa smo tudi orodje, s katerim bomo lahko še bolje izpolnjevali pričakovanja svojih strank.

Učinkovito poslovanje je odvisno od pravih in pravočasnih informacij. Dokumentni sistem omogoča elektronsko obliko vodenja dokumentacije, lažjo dostopnost in upravljanje z dokumenti. Prednost, ki jo prinaša uporaba programske opreme, je tudi racionalnejše poslovanje: manj stroškov pri porabi potrošnega materiala, manj administracije, hitrejše delo, razpoložljivost in preglednost dokumentov, hitro iskanje po različnih kriterijih in urejeno arhiviranje. Programska oprema omogoča še iskanje po metapodatkih ali pa tudi po celotni vsebini dokumentov. Manj časa za oblikovanje, iskanje in shranjevanje dokumentov pomeni tudi več časa za pomembnejše naloge v podjetju. Sistem je povezan tudi z obstoječimi zalednimi ERP sistemi in šifranti. Rešitev deluje v Windows Explorerju ali prek spletnega odjemalca. Za naše podjetje to pomeni prehod iz papirnatega poslovanja na elektronsko, kar pomeni veliko spremembo in nov korak v razvoju podjetja. Omogoča racionalnejše poslovanje, ne nazadnje pa tudi prispevek k varovanju okolja. Za uspešen zagon in dobro tehnično podporo je poskrbelo podjetje ITeUM d.o.o. iz Ljubljane, ki je tudi uradni zastopnik opreme M-Files za Slovenijo.

Elsing Inženiring O podjetju
Elsing z žrebanjem do novega tiskalnika Canon iPF 605 tiskalnik canon b

Elsing z žrebanjem do novega tiskalnika Canon iPF 605

Podjetje IB-PROCADD d. o. o., prodajalec programske opreme SEE Electrical CADdy in tiskalnikov Canon, nas je 3. decembra 2010, med uporabniki svoje programske opreme izžrebalo v nagradni igri in nam namenilo tiskalnik Canon iPF 605. Z novim tiskalnikom Canon iPF 605, ki bo razbremenil našega obstoječega Canona iPF 700, bomo lahko hitreje tiskali projektno dokumentacijo in hkrati bolj racionalno izrabljali papir, saj se bomo lažje prilagajali želenim formatom risb. Sodelavcem podjetja IB-PROCADD se zahvaljujemo za nagrado in jim želimo še veliko poslovnih uspehov.

www.ib-procadd.si

Elsing Inženiring O podjetju

V podjetju Elsing smo uvedli Sistem vodenja varovanja informacij po standardu ISO 27001

V okviru prizadevanj za nenehno izboljševanje naših organizacijskih pristopov, ki posledično pozitivno vplivajo na dvig celovite kakovosti storitev, smo v letu 2009 in začetku leta 2010 posebno pozornost namenili področju varovanja informacij.
Informacije v vseh možnih oblikah (elektronske informacije, tiskane informacije, pogovor, slike in podobno) so v današnjem poslovnem svetu pomembno sredstvo, s katerim je treba racionalno upravljati, najbolje na vnaprej določen način. Dejavnosti podjetja Elsing temeljijo na modernih informacijskih orodjih, v naših procesih se pretakajo pomembne informacije, ki so naša last ali last naročnikov in drugih poslovnih partnerjev. Področje upravljanja z informacijami je torej dovolj kompleksno, da smo se ga lotili na sistematičen način. Izbrali smo mednarodni standard ISO 27001. Ker zahteve standarda izhajajo iz istega korena kot zahteve standarda ISO 9001, smo področje varovanja informacij v celoti integrirali v že obstoječi sistem kakovosti. Obstoječe procese, navodila, obrazce in programe smo dopolnili tako, da smo v njih vgradili novo dimenzijo poslovanja. V določenih specifičnih primerih smo pripravili tudi povsem nove rešitve. Odločili smo se, da sistema varovanja informacij za zdaj ne bomo certificirali, bomo pa ukrepe na tem področju izvajali in izboljševali z enakimi mehanizmi in z enako mero profesionalnosti kot to velja za certificiran sistem kakovosti.

Elsing Inženiring O podjetju
Jurij Božič prejel nagrado IZS za izjemne inženirske dosežke id priznanje bozic b

Jurij Božič prejel nagrado IZS za izjemne inženirske dosežke

Na letošnjem 9. dnevu inženirjev, ki je potekal 14. oktobra 2009 v Mariboru, je nagrado za izjemne inženirske dosežke za področje elektrotehnike prejel univ. dipl. inž. el., direktor podjetja Elsing inženiring Jurij Božič. Nagrado je prejel za več inženirskih dosežkov v določenem časovnem obdobju ter za razvoj in uvajanje sodobne inženirske prakse elektro instalacij v eksplozijsko ogrožena okolja. Več o dnevu inženirjev 2009 in o podeljeni nagradi

V obrazložitvi nagrade je med drugim zapisano, da Jurij Božič v svoje projekte vgrajuje najsodobnejšo tehnično opremo in rešitve, ki so pomembne za uspešno izvedbo zahtevnih projektov v različnih industrijskih okoljih in omogočajo optimalno in racionalno obratovanje, upravljanje, nadzor in vzdrževanje zgrajenih postrojev. Obrazložitev nagrade

Po besedah direktorja Jurija Božiča, prejeta nagrada pomeni veliko priznanje dosedanjim dosežkom podjeta Elsing Inženiring, ki je v 16-ih letih postalo pomemben tvorec razvoja dobre inženirske prakse. “Nagrado sprejemamo kot obvezo in izziv za nadaljnjo strokovno rast, ki nam bo pomagala, da bomo v prihodnje lahko še kakovostnejše izpolnjevali zahtevne projekte in pričakovanja svojih naročnikov,”dodaja Božič.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem zvestim naročnikom, ki so nam s svojimi projekti omogočili našo strokovno rast in dosežene uspehe.

Elsing Inženiring O podjetju
Potrjen certifikat za sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2008 certifikat iso 2008 b

Potrjen certifikat za sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2008

Potrjen certifikat za sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2008 certifikat iso 2008 eng b

Na obnovitveni presoji za Certifikat ISO 9001 smo v podjetju Elsing potrdili, da uspešno izvajamo, vzdržujemo in razvijamo sistem vodenja kakovosti po ISO9001. Sistem smo prilagodili zahtevam standarda ISO9001:2008 in pridobili nov certifikat.

Iz poročila certifikacijske presoje med drugim izhaja, da je poslovanje v podjetju Elsing uspešno, da je vzpostavljen trajen sistem izobraževanja in izboljševanja, kar potrjujejo tudi novo pridobljeni certifikati o usposobljenosti. Procesi v podjetju so obvladovani, podprti z ustreznimi kazalniki in hkrati odprti za izboljšave. Izvedena je bila poglobljena analiza zahtev standarda 9001:2008, na osnovi tega pa sprožene določene spremembe v samem sistemu vodenja kakovosti. Zaključki certifikacijskega poročila so spodbuda in priložnost za nadaljnje izboljševanje sistema vodenja kakovosti.

Elsing Inženiring O podjetju
Sončna elektrarna ELSING Inženiring elektrarna1 b

Sončna elektrarna ELSING Inženiring

Podjetje Elsing Inženiring je tudi družbeno odgovorno, natančneje okoljevarstveno ozaveščeno podjetje. Na strehi naše poslovne stavbe smo namreč zgradili sončno elektrarno, ki s proizvodnjo zelene električne energije delno pokrije naše lastne potrebe po energiji.

Sončna elektrarna ELSING Inženiring elektrarna2 b

Na streho poslovnega objekta smo namestili 66 fotonapetostnih modulov, moči 224 Wp, domačega proizvajalca Bisol. Skupna moč elektrarne znaša 14.8 kWp. Moduli so montirani na standardni aluminijasti konstrukciji. Sama postavitev elektrarne je bila pogojena z razpoložljivim prostorom, orientacijo strehe in zahtevo, da ne presežemo gabaritov objekta. Na strehi smo montirali tudi merilnik osončenja in temperature modulov – dveh parametrov, ki najbolj vplivata na delovanje elektrarne.

V kleti objekta smo montirali še tri razsmernike, za vsako fazo posebej, ki enosmerno napetost sončnih modulov, pretvorijo v izmenično napetost omrežja. Razsmerniki delujejo povsem avtonomno. Če je prisotna omrežna napetost, se ob ustreznem osončenju samodejno vklopijo, izklopijo pa se, ko je premalo osončenja ali ob izpadu omrežne napetosti. Ob jasnem vremenu, kmalu po sončnem vzhodu se torej elektrarna samodejno vklopi, malo pred sončnim zahodom pa se izklopi. Nadzorni sistem za razsmernike deluje prek internetnega omrežja, na katerega so razsmerniki neposredno priključeni.

Po naših izračunih bo sončna elektrarna ELSING letno proizvedla ~ 15.000 kWh zelene električne energije, kar ustreza izpustu približno 12.750 kg CO2 iz slovenskih termoelektrarn. Obiskovalci naše spletne strani si boste kmalu lahko ogledali tudi podatke o dnevni proizvodnji naše sončne elektrarne.

Vsa inženirska dela (vodenje projekta, projektiranje, strokovni nadzor, zagon elektrarne) smo opravili v lastni režiji.

Elsing Inženiring O podjetju