Prehod certifikata na ISO 9001:2015 ISO 9001 2015

Prehod certifikata na ISO 9001:2015

Prehod certifikata na ISO 9001:2015 ISO 9001 2015e

V juniju 2018 smo v Elsingu uspešno opravili redno in prehodno certifikacijsko presojo sistema za vodenje kakovosti, s katerim smo prešli na novo izdajo standarda ISO 9001:2015. Iz presoje izhaja, da podjetje uspešno izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti, ki ga je v zadnjem letu dopolnilo tudi z ukrepi za obravnavanje tveganj in priložnosti.

Elsing Inženiring O podjetju