Vodili smo postavitev prve polnilnice avtobusov na vodik

Leta 2019 smo uspešno sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije za energetsko samooskrbo objekta, ki naj bi vključeval tudi javno polnilnico vodika za različna vozila. Projekt je dobil gradbeno dovoljenje, do faze izgradnje pa na žalost še ni prišlo, zato smo bili zelo veseli, da nas je letos Messer Slovenija povabil k izgradnji prve začasne polnilnice za polnjenje avtobusa na vodik v Ljubljani. Zaupali so nam vodenje celotnega projekta, ki je vključeval izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije, strokovni nadzor nad gradnjo in vodenje certifikacijskega postopka do pridobitve certifikata o ustreznosti Elaborata eksplozijske ogroženosti in vgrajene Ex opreme.

Polnilnica je tehnološki SKID, ki ga sestavlja pet gradnikov: prevozna enota z jeklenkami (trailer), priključna naprava za priklop prevozne enote z jeklenkami (MAX Supply Panel), kompresor v kontejnerju (MAX Compression System), visokotlačni zalogovnik za vodik (MAX Storage System) in točilna naprava – dispenzer (MAX Dual Dispenzer). Dokončno sestavljeni in tlačno preizkušeni so bili na lokaciji, kjer je na koncu sledil tudi certifikacijski pregled. Projekt postavitve je obsegal umestitev v prostor, potrebne elektro inštalacije in integracijo v infrastrukturno okolje na lokaciji. S projektom smo pridobili veliko novih, praktičnih izkušenj, ki nam bodo koristile pri naših bodočih projektih na poti v brezogljično družbo.

Vodili smo postavitev prve polnilnice avtobusov na vodik polnilnica avtobusov 2 Vodili smo postavitev prve polnilnice avtobusov na vodik polnilnica avtobusov 1

Elsing Inženiring Projekti

SKID – ročna polnilnica plinskih jeklenk

Elsing je razvil kompaktno napravo za polnjenje malih plinskih jeklenk, ki jo je možno, z upoštevanjem zakonskih odmikov, brez gradbenega dovoljenja, hitro in enostavno postaviti na želeno mesto. Izdelana je skladno z veljavno zakonodajo in ima Certifikat TÜV po tlačni direktivi 2014/68/EU in certifikat SIQ o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti in vgrajene Ex opreme po ATEX direktivi 2014/34/EU.

Polnilnica je namenjena ročnemu polnjenju različnih malih plinskih jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom (UNP), ki se uporabljajo pri kampiranju, v avtodomih, kamionih, plovilih …

Naprava je mobilna, sestavljena iz nosilnega jeklenega podstavka, na katerem je vgrajen rezervoar prostornine do 5 m3, črpalka za prečrpavanje UNP, cevne tlačne instalacije ter potrebna merilno regulacijska oprema. Na podstavku je tudi pokrit, z mrežo in vrati zaprt podest, kjer se polnijo jeklenke. Ker so praktično vsi deli naprave na jeklenem podstavku, je mogoče napravo relativno enostavno kompletno prestaviti na drugo lokacijo.

Upravljanje polnilnice je zelo enostavno, saj imamo le tipkalo za vklop črpalke, ki deluje, dokler je tipka pritisnjena. Količina načrpanega UNP v jeklenko se izmeri s tehtnico, na kateri se jeklenka polni. Črpalka je zaščitena pred suhim tekom. Če zmanjka plina v rezervoarju ali je ventil pod njim zaprt, se črpanje samodejno ustavi.

Okoli mesta polnjenja jeklenk in polnjenja rezervoarja, je eksplozivna cona ogroženosti, zato je za vsako umestitev polnilne naprave v prostor, izdelan poseben elaborat eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja, celotna naprava pa je izdelana v protieksplozijski zaščiti II 2 G IIA T4.

Električna omarica za napajanje in krmiljenje polnilnice se montira na ustrezno mesto v bližini, praviloma izven Ex cone. Električne inštalacije od objekta uporabnika, do polnilnice in po njej sami, se izvedejo po postavitvi naprave in se prilagodijo objektu uporabnika.

Pred zagonom in uporabo polnilne naprave je potreben pregled s strani pooblaščene institucije za pridobitev certifikata o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti in vgraditve Ex-opreme. Prav tako je potrebno opraviti prevzemni pregled tlačne posode s strani inšpekcije za energetiko in rudarstvo na Ministrstvu za infrastrukturo. Po uspešno opravljenem pregledu inšpekcija tlačno posodo polnilnice vpiše v register in izda knjigo pregledov.

Elsing lahko ponudi izvedbo polnilnice na ključ, z vso potrebno dokumentacijo in organizacijo pregledov. Svetujemo vam tudi glede obveznega vzdrževanja in periodike pregledov.

Elsing Inženiring Projekti
Turški tok

Turški tok – Elsing je sodeloval pri izgradnji plinskega sprejemnega terminala Kiyiköy

Zelo smo ponosni, da smo imeli priložnost sodelovati pri tako velikem in zahtevnem projektu, kot je plinovod Južni tok (Turški tok) čez Črno morje od Rusije do Turčije.

V ta projekt nas je leta 2018 povabilo podjetje Comita d.d., Slovenija. Obseg dobave družbe Comita je bil načrtovanje in inženiring ICSS (integrirani nadzorni in varnostni sistem) za obalni sprejemni terminal (RT) v Turčiji, blizu vasi Kiyiköy.

Elsing je pri tem opravil naslednje aktivnosti:

  • 1. izvedbo elektro projekta sistema za varno varovanje (Safe Guarding System) sprejemnega terminala (RT)
  • 2. sodelovanje pri tovarniškem prevzemu (FAT) elektro opreme v Kranju,
  • 3. sodelovanje Janeza Kokalja, certificiranega inženirja funkcijske varnosti, pri upravljanju funkcijske varnosti (FSM).

Kompleten sistem je v obratovanju, čaka pa nas še izdelava projektov izvedenih del.
Z izvedenim projektom smo dokazali, da je podjetje Elsing s svojim inženirskim znanjem, izkušnjami, organizacijo dela in kadri, kos tudi najzahtevnejšim projektom v mednarodnem okolju.

» Več o zanimivem projektu: turkstream.info

Elsing Inženiring Projekti
Slavnostna otvoritev Objekta 67 v Leku v Mengšu. lek

Slavnostna otvoritev Objekta 67 v Leku v Mengšu.

6. 7. 2016 je potekala slavnostna otvoritev Objekta 67 v Leku v Mengšu. Objekt, katerega vrednost presega 28 milijonov evrov, je odprl predsednik vlade RS dr. Miro Cerar, saj gre za mejni dogodek v razvoju Leka. Objekt 67 ni le največja naložba Novartisa v Sloveniji, temveč tudi prvi objekt v Sloveniji za proizvodnjo učinkovin za inovativna zdravila in torej ne le za generična zdravila ali učinkovine.
Ponosni smo, da je pri nastajanju tega farmacevtskega objekta sodeloval tudi Elsing. Izdelali smo kompletno projektno dokumentacijo za elektro del, od IDP do PID, tako za elektroinštalacije objekta kot za elektroinštalacije procesne tehnologije. Gre za zahtevno okolje, ki obsega tako eksplozijsko ogrožene kot čiste prostore. Nadzor in vodenje objekta poteka prek krmilniških sistemov z več kot 2200 IO točkami za tehnologijo, pripravo medijev in HVAC.
Odgovornim v Leku čestitamo za ta dosežek in se jim zahvaljujemo za priložnost, da smo se lahko pri tem izkazali tudi mi.

Slavnostna otvoritev Objekta 67 v Leku v Mengšu. lek2
Elsing Inženiring Projekti
Tisoči projekt torta1000

Tisoči projekt

V Elsingu smo proslavili mali jubilej. Uspešno smo naredili že tisoči projekt. Od prvega, s številko 001/94, ki je bil namenjen za industrijski objekt Tina, smo v 21 letih prišli do tisočega, s številko 1000/15, po katerem se je zgradil Vetrovnik, ki je del osrednjega objekta za smučarske teke v nordijskem centru Planica. V teh letih smo postali vodilni elektro projektanti za različna najzahtevnejša industrijska okolja, kjer s kompetentno ekipo strokovnjakov elektro področja obvladujemo področja energetike, pogonov, avtomatizacije in vodenja procesov in vseh ostalih inštalacij, ki so vgrajene v sodobne industrijske objekte. Ob vsem tem pa smo uspešno izvedli tudi veliko drugih zahtevnih in specifičnih projektov v energetiki, komunalni infrastrukturi, IT centrih in drugih zahtevnih objektih (Luka Koper, Center kontrole zračnega prometa, kulturno zaščiteni objekti), med katere sodi tudi jubilejni. Ponosno gremo novi številki dva tisoč naproti.

Elsing Inženiring Projekti

Projekti trajnostne energije (energetske učinkovitosti)

Projekti trajnostne energije (energetske učinkovitosti) logo laibach

Ozaveščanje o pomenu trajnostne energije raste. K temu pripomorejo zakonodaja, različne subvencije in pa spoznanje, da so viri energije omejeni. Soproizvodnja toplote in električne energije – SPTE je zelo pomemben element trajnostne energije.
V zadnjem obdobju smo sodelovali pri izgradnji več zanimivih projektov v različnih industrijah, v katerih je bila uporabljena najnaprednejša tehnologija Mikroturbin Capstone. Tehnologija Mikroturbin sodi med ultra nizko emisijske stroje z notranjim izgorevanjem in tako prispeva k najmanjšemu možnemu ogljičnemu odtisu. Po emisijskih merilih ustreza tudi novim (prihodnjim) merilom, ki bodo omejevali vsebnost Formaldehida na 1 mg/m3. Tudi elektro del teh naprav je zelo sofisticiran, saj vsebuje vse potrebne sisteme za sinhronizacijo in zaščito elektro distribucijskih omrežij in omogoča avtomatski direktni priklop na nizkonapetostno omrežje. Sistem se lahko krmili lokalno, prek operacijskega panela, ali daljinsko, prek vmesnika RS 232 oziroma vgrajenega modema.
Elsing je pri projektih opravil kompleten elektro inženiring, ki je vključeval izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo potrebnih elektro inštalacij za priključitev in zagon sistema. Konkretnejše podatke si lahko ogledate v seznamu naših referenc.

Več o opisanih mikro turbinah si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Projekti

Plečnikove medalje 2014 za dva projekta, pri katerih smo sodelovali

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika že od leta 1972 podeljuje nagrade in priznanja za najprepričljivejše dosežke na področju arhitekture in oblikovanja okolja. Letos sta Plečnikovi medalji dobila dva projekta, pri katerih je Elsing sodeloval kot projektant elektro inštalacij. Medalje sta dobila Dean Lah in Milan Tomac za projekt prenove Dominikanskega samostana ter Jurij Sadar in Boštjan Vuga za projekt Centra kontrole zračnega prometa. Oba, tudi inštalacijsko zelo zahtevna projekta, sta opisana med opisi naših referenc. Iskreno čestitamo vsem nagrajencem. Ponosni smo, da smo lahko sodelovali z njimi.

Več o nagradah si lahko preberete na spodnjih naslovih:

www.rtvslo.si/kultura/drugo/plecnikova-nagrada-za-arhitekte-ljubljanske-situle/334600
www.delo.si/kultura/dediscina/plecnikova-nagrada-ustvarjalcem-ljubljanske-situle.html

Elsing Inženiring Projekti

Obdobje ozaveščanja o pomenu energetske učinkovitosti

V podjetju Elsing Inženiring se do okolja ves čas delovanja obnašamo zelo odgovorno. Tega ne izkazujemo samo s sistemom vodenja kakovosti podjetja, v katerega smo vključili tudi elemente standardov ISO 14001 in ISO 50001, ampak tudi s svojim poslovnim objektom, v katerem smo upoštevali elemente trajnostne gradnje (fotovoltaična elektrarna na strehi objekta, uporaba deževnice, pametne instalacije za regulacijo ogrevanja in razsvetljave, uporaba LED svetil) in v katerem delujemo tako, da okolje čim manj obremenjujejo.

Tudi pri svojem projektnem delu se na področju okolja in energetske učinkovitosti trudimo naročnikom poiskati čim bolj racionalne inženirske rešitve v smislu trajnostnega razvoja. V zadnjem obdobju smo na trgu zaznali opazen premik v dejanskem ozaveščanju o tej problematiki in tako lahko s ponosom zapišemo, da smo sodelovali pri različnih konkretnih projektih, ki so imeli za cilj učinkovitejšo rabo energije. Nekateri od teh projektov so bili tudi javno opaženi oziroma celo nagrajeni (Ljubljanske mlekarne, Lek, …).

Tovrstne projekte lahko razdelimo v tri skupine:

  1. Vgradnja energetsko učinkovitejših tehnoloških postopkov, naprav in inštalacij (Ljubljanske mlekarne, Lek …).
  2. Vgradnja obnovljivih in energetsko učinkovitejših virov energije (Butan, Petrol).
  3. Vgradnja merilnih in telemetrijskih sistemov, ki omogočajo vzpostavitev energetskega managementa (Talum, Plinovodi, Adria plin).

Pri uspešni izvedbi tovrstnih projektov so nam koristila kompleksna znanja energetike, avtomatizacije in vodenja procesov ter dolgoletne izkušnje, ki smo jih pridobili pri svojem dosedanjem delu.

Več o projektih si lahko preberete v seznamu in opisu naših referenc.

Elsing Inženiring Projekti

Sodelovali smo pri načrtovanju novega kongresno -kulturnega središča v dominikanskem samostanu na Ptuju

Sodelovali smo pri načrtovanju novega kongresno -kulturnega središča v dominikanskem samostanu na Ptuju samostan

Dominikanski samostan na Ptuju je po dolgem obdobju zapostavljenosti spet zaživel. Mestna občina Ptuj ga je namenila novim dejavnostim – kongresnim in kulturnim dogodkom. Prenovo so izvedli po načrtih arhitekturnega biroja Enota. Elsing je na projektu sodeloval kot projektant električnih inštalacij in električne opreme.

Ker gre za spomenik velike kulturnozgodovinske vrednosti, so bile vse tehnične rešitve, ki so bile predmet projekta, podvržene konservatorsko-restavratorski presoji. Iz tega razloga so določene rešitve drugačne od običajnih in same po sebi posebne. Najbolj se to pozna pri razporeditvi električnih naprav in opreme ter na poteku inštalacij.

Več »

Elsing Inženiring Projekti
Uspešen zaključek večletnega zelo zahtevnega projektiranja novega Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa (ATCC) Slovenije kontrola zracnega prometa

Uspešen zaključek večletnega zelo zahtevnega projektiranja novega Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa (ATCC) Slovenije

Decembra 2012 smo uspešno zaključili enega zahtevnejših projektov v zgodovini našega podjetja. Sodelovali smo namreč pri izgradnji novega Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa Slovenije in sicer pri izdelavi načrtov za obnovitev gradbenega dovoljenja, pa vse do izdelave načrtov izvedenih del.

Film o izgradnji novega centra za kontrolo in vodenje zračnega prometa Slovenije »

Več »

Elsing Inženiring Projekti