Informator številka 72

Informator številka 72

Tudi v tej številki Informatorja, ki spet prinaša veliko tehničnih novosti in zanimivosti, so dejavno sodelovali sodelavci Elsing Inženiringa. O čem pišemo v tokratni številki?

“Plug-in” tehnologija priključnih sponk je zaradi svojih prednosti vstopila tudi v inštalacijsko tehniko. Vasja Škerjanec, projektant in svetovalec za nizkonapetostne stikalne aparate, nas najprej poduči, da gre za enak način priključevanja kot pri sistemu “push-in”, pri katerem ne potrebujemo nobenega orodja, razen pri uporabi finožičnih vodnikov, ki niso zaključeni z votlico. V takem primeru je potrebno uporabiti tudi izvijač. Sistem je razvit za inštalacijske odklopnike naznačenih tokov (od 2 do 16 A) in izklopilnih karakteristik B, C in D.

Dane Halič, projektant in svetovalec za nizkonapetostne sestave, piše o kratkostični trdnosti nizkonapetostnih sestavov, eni od 12 lastnosti, s katerimi mora proizvajalec nizkonapetostnih sestavov preverjati zasnovo, skladno s standardom SIST EN 61439. V članku je predstavljena problematika sestavov, zaščitenih s tokovnimi omejevalniki, ki prekinejo tok nad 17 kA.

Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, v svojem članku predstavlja novosti Ex rešitev, ki jih je nemški partner Stahl predstavil na svoji zadnji strokovni konferenci.

»Stahl je prvo podjetje, ki bo klasična ohišja z nepredirnimi zaščitnimi okrovi Exd, ki so robustna, težka in draga, v prihodnje nadomeščalo z novimi rešitvami, razvitimi po standardu posebne zaščite Ex s, pri katerih se bo razbremenitev morebitne eksplozije varno izvedla preko mreže iz nerjavečega jekla in posebnega polnila.«

Brez digitalizacije tudi v eksplozijsko ogroženih okoljih ni razvoja in napredka. V povezavi s tem je bil predstavljen novi standard Ethernet-APL (Ethernet Advanced Physical Layer).

Informator si v celoti lahko ogledate tukaj.

Informator številka 72 72 Novica Informator 72

Elsing Inženiring Informator

Informator številka 71

Uporaba kompaktnih zaganjalnikov je v izvedbo elektromotornih pogonov prinesla številne prednosti, med katerimi je najpomembnejša velik prihranek prostora, ki je potreben za realizacijo napajanja, zaščite in krmiljenja elektromotornih pogonov. Rešitev se skladno s stanjem tehnike razvija in izpopolnjuje še naprej. Zadnja novost s tega področja so tako imenovane “push-in” priključne sponke, o katerih podrobneje piše Vasja Škerjanec, Elsingov projektant in svetovalec za nizkonapetostne stikalne aparate.

Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, v svojem članku predstavlja novo modularno družino  Stahl Ex konektorjev miniCON, ki nadomeščajo staro družino konektorjev miniCliX, primernih za spajanje in ločevanje močnostnih in komunikacijskih povezav. Namenjeni so za vgradnjo v cono 1 ali 21. Imajo ATEX in IECEx certifikat, verzija, izdelana iz nerjavečega jekla, pa tudi UL certifikat. Konektor je 8-polni, pri čemer je en pol PE. Mehanska zaščita je IP66/IP 68. Naznačena napetost je 500V AC in 110 V DC. Naznačeni tok je 16 A AC in 8 A DC. Konektorji so varni,  enostavni za uporabo in primerni za najrazličnejše aplikacije.

Informator si v celoti lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Splošno, Informator

Informator številka 70

Izšla je jubilejna, že 70. številka revije Informator, ki za prenovljeno zunanjo podobo skriva veliko zanimivega branja. Tokratni Informator posebno pozornost posveča še enemu okroglemu jubileju, 30-letnici delovanja podjetja Kolektor SISTEHA. Sodelavci Elsing Inženiringa, ki s podjem Kolektor uspešno sodelujemo vse od nastanka obeh podjetji in ki to revijo soustvarjamo že vse od prve številke naprej, jim ob tem iskreno čestitamo in jim želimo še veliko poslovnih uspehov, dobrega sodelovanja ter zanimivih in poučnih Informatorjev.

Od septembra 2021 sta v veljavi novi Pravilnik za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in pripadajoča tehnična smernica TSG-N-002:2021, Nizkonapetostne električne inštalacije, ki je nadomestila staro smernico iz leta 2013. Oba, za področje elektrotehnike zelo pomembna  dokumenta, ne prinašata revolucionarnih sprememb, vseeno pa precej novosti, ki bodo vplivale na vsakodnevno delo vseh, ki se ukvarjamo s področjem električnih inštalacij. Kot vse predhodne smernice, tudi ta vključuje poglavje o Električnih razdelilnikih (NN sestavih), ki so najpomembnejši del vsake inštalacije, saj se z njihovo pomočjo dosega potrebno varnost, požarno varnost, funkcionalnost, razpoložljivost napajanja in komunikacijsko dostopnost vgrajenih sistemov v celotni življenjski dobi. To področje vsebinsko obravnava družina standardov SIST 61439, ki jo v članku predstavlja Jurij Božič, direktor podjetja Elsing Inženiring. Razlog predstavitve je v tem, da je julija izšel nov standard, SIST EN 61439-1:2021, ki je temeljni standard te družine in uvaja precej novosti, ki jih bo potrebno čim prej sprejeti v vsakodnevno prakso.

V tokratni številki je predstavljena tudi nova družina varovalčnih ločilnih stikal CH, proizvajalca Eaton Bussmann, ki vključuje tri velikosti cilindričnih vložkov, in sicer do nazivih tokov 125 A, z možnostjo prekinitve N-pola, z možnostjo LED indikacije, in pri nekaterih velikostih tudi pomožne kontakte.  Družino varovalčnih ločilnih stikal, ki je izdelana po standardu SIT EN 60269-1 in 2, je predstavil Vasja Škerjanec, Elsingov projektant.

Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, v svojem članku predstavlja tehnologijo računalnikov “ThinClient”, gradnika industrije 4.0, ki bo predstavljala prihodnost HMI (Humane Machine Interface) delovnega okolja in bo omogočala praktično univerzalno uporabo v običajnih, eksplozijsko ogroženih in tudi čistih industrijskih okoljih. Sistem ustreza zahtevam CFR in GAMP priporočil in ima ATEX in IECEx certifikate.

Informator si v celoti lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator 69

Informator številka 69

Zavidljiva vztrajnost in tradicionalnost spremljata to publikacijo, ki je bila natisnjena že 69 krat. Preživela je že mnoge razburljive čase, tudi digitalizacijo in Covid. Za drugo leto ji uredniki napovedujejo spremembe. Upamo, da bo še naprej zanimiva in predvsem koristna za bralce.

Od vsega začetka so pri njeni strokovni vsebini sodelovali tudi sodelavci Elsing inženiring. Tudi tokrat je tako. Projektant Dane Halič v svojem članku z razlago pojma “naznačeni tok” pojasnjuje problematiko ustreznega dimenzioniranja zaščitnih stikal, ki so skladno z veljavnimi standardi družine SIST EN 61439-1,2, vgrajeni v nizkonapetostne sestave.

Tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda predstavlja uporabni rešitvi za elektro ogrevanje kontejnerjev, v katerih je lahko eksplozijsko ogroženo okolje in v katerih temperature v zimskem času ne smejo biti prenizke. Za manjše moči so primerne enofazne rešitve s termostatskim krmiljenjem v glavnem tokokrogu, za večje moči pa trifazne z indirektnim krmiljenjem kontaktorja.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator 68

Informator številka 68

V vsebinsko zelo bogati številki, so tudi zanimivi in poučni prispevki sodelavcev Elsing Inženiring.

V praksi se velikokrat srečujemo z vprašanjem, kako izbrati ustrezen frekvenčni pretvornik za naš motor. Najpogostejši podatek, ki ga imamo, je moč motorja. Vendar samo na osnovi moči lahko izberemo tudi neustrezen frekvenčni pretvornik, saj imajo motorji iste deklarirane moči, zlasti manjši, lahko tudi do 50 % različen nazivni tok. Poleg tega je zelo pomembno, kakšno breme naš motor poganja. Problematiko bolj podrobno predstavlja vodja projektov Bojan Caf.

Tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda predstavlja enega izmed možnih algoritmov, po katerem lahko preverimo ustrezno protieksplozijsko zaščito našega postroja, ki ga uporabljajo v instituciji IChemeE. V vsakem primeru, ko imamo opravka z gorljivimi snovmi v našem proizvodnem procesu, moramo obvezno opraviti analizo tveganja in izvesti vse potrebne ukrepe za zmanjšanje tveganja na sprejemljiv nivo.

Diferenčno zaščitno stikalo je pogosto uporabljen element nizkonapetostnih inštalacij. Njegovo uporabo predpisujejo standardi skupine SIST EN 60364-4 in SIST EN 60364-7. Skladno z razvojem različnih vrst električnih porabnikov, so se razvile tudi različne karakteristike zaščitnih naprav na diferenčni tok. Kdaj in kako uporabiti najbolj primerno, v svojem članku pojasnjuje projektni inženir Ivan Marinko.

Projektant Vasja Škerjanec nadaljuje s predstavitvijo adapterjev za sestavljanje motorskih zaganjalnikov, sestavljenih iz ustreznih motorskih zaščitnih stikal in kontaktorjev. Tokrat so predstavljene različne možnosti za moči motorjev do 30 kW.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator 67

Informator številka 67

Tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda predstavlja IO-Link po standardu SIST EN 61131-9: Enožilni digitalni komunikacijski vmesnik za male senzorje in dajalnike, ki se uporablja tudi v eksplozijsko ogroženih okoljih. Procesni elementi so preko štiri polnih ali pet polnih konektorjev in povezav priključeni na IO-Link Master napravo, ki je povezana na procesno vodilo. Za parametriranje so na voljo različna preprosta programska orodja.

Zanesljivost električnega napajanja ogroža tudi električni oblok v nizkonapetostnih sestavih. Ker mednarodnega standarda za to še ni, je to področje za zdaj še nekoliko zapostavljeno. Nekateri proizvajalci nizkonapetostnih sestavov pri konstrukciji in izdelavi uporabljajo priporočila iz dokumenta IEC/TR 61641, ki glede na nivo zaščite pozna 4 razrede. O tem v svojem članku piše projektant Dane Halič.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 66 informator 66

Informator številka 66

Motorsko zaščitno stikalo in kontaktor sta še vedno osnovna gradnika sistemov za napajanje elektromotornih pogonov. Zaradi številnih prednosti sta pogosto mehansko združena v eno celoto, ki se imenuje motorski zaganjalnik. Projektant Vasja Škerjanec predstavlja nove adapterje in vezne člene za povezavo motorskih stikal PKZM0 in kontaktorjev DILM7 do DILM15, s katerimi se prihrani pri potrebnem prostoru za vgradnjo in času za izvedbo elektromotornih zaganjalnikov. Prav tako piše o izobraževanju strokovnjakov Kolektor SISTEHA in Elsinga ter o pridobitvi novih certifikatov, s katerimi nas je proizvajalec EATON pooblastil za diagnostiko in servisne posege za modularne odklopnike IZMX in zaščitne enote PXR, ki so se že dobro uveljavile na našem trgu.

Kibernetski napadi na industrijske postroje so realnost tudi v Sloveniji. Na žalost so tarče lahko tudi podjetja, v katerih obstajajo tudi eksplozijsko ogrožena okolja. Posledice napadov v takih okoljih pa so mnogo kompleksnejše in nevarnejše, saj poleg zaustavitve proizvodnje in izpada dohodkov, lahko ogrožajo varnost in zdravje ljudi v podjetju ali celo v okolici. O tem v zanimivem članku piše tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 65 informator 65

Informator številka 65

Preverjanje zasnove je pomembno poglavje standardov SIST EN 61439, ki je nadomestilo poglavje o tipskem in delno tipskem preverjanju, ki je bilo del standardov stare družine SIST EN 60439. Poleg preverjanja s preskušanjem uvaja še možnost preverjanja s primerjavo z referenčno zasnovo in možnost preverjanja z ocenitvijo. S tem proizvajalcem omogoča več prilagodljivosti pri izpolnjevanju zakonodajnih zahtev. Preverjanje zasnove se za izjeme, ki so navedene v standardih, lahko opravi brez dragih in zamudnih preskušanj. Več o tem v svojem članku pišeta projektant Dane Halič in direktor podjetja Elsing Jurij Božič.

EATON družina nizkonapetostnih sestavov xEnergy, se nenehno dopolnjuje z novimi konstrukcijskimi preverjenimi rešitvami in certifikati. Rešitev novih horizontalnih zbiralk do nazivnih tokov 7100 A je na kratko predstavil projektant Dane Halič.

Splošni predstavitvi nove zaščitne naprave AFDD+ (Arc Fault Detection Device), ki učinkovito zaščiti elektro inštalacije pred oblokom, je projektant Vasja Škerjanec v tej številki dodal podrobno razlago delovanja tega novega zaščitnega elementa, ki si uspešno utira pot v sisteme nizkonapetostnih inštalacij.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 64 informator 64

Informator številka 64

Glavne lastnosti in prednosti novih modularnih odklopnikov IZMX so bile predstavljene že v prejšnji številki informatorja, v tej številki pa Vasja Škerjanec, projektant, podrobneje predstavlja zaščitne module PXR (Power Xpert), ki poleg naprednih, prikazovalnih, programabilnih, zaščitnih, merilnih in komunikacijskih možnosti, vključuje tudi elektroniko za testiranje odklopnika BREZ zunanje testne naprave.

Zaradi svojih dobrih momentnih lastnosti se elektro motorji z drsnimi obroči še vedno pogosto uporabljajo za pogon težkih bremen. Vzdrževanje mehansko električnega sklopa drsnih obročev in ščetk ter zaganjalnika je zahtevno in drago, zato uporabniki take pogone zamenjujejo s sodobnejšimi. Bojan Caf, vodja projektov, predstavlja pomanjkljivosti različnih delnih rešitev, ki ne vključujejo zamenjave elektromotorja in poudari, da je za optimalno rekonstrukcijo treba vgraditi nov asinhronski motor in ustrezen frekvenčni pretvornik.

Požarov, kjer se kot nepojasnjeni vzrok pojavlja elektrika, je v vsakdanjem življenju na žalost vedno več. Eden od pogostih vzrokov takih požarov je tudi električni oblok, ki je lahko posledica neustreznih električnih spojev, ki nastanejo zaradi iztrošenosti ali slabega vzdrževanja. Vasja Škerjanec, projektant, predstavlja novo Eatonovo zaščitno napravo, v katero je poleg zaščite pred preobremenitvijo, kratkim stikom in diferenčnim (preostalim) tokom, združena še zaščita pred električnim oblokom AFDD+ (Arc Fault Detection Device). Dvopolna zaščitna naprava, ki je namenjena zaščiti porabnikov in inštalacij z naznačenim tokom do 40 A, je v Nemčiji za številne vrste električnih inštalacij že obvezna.

Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, obravnava zanimivo in aktualno problematiko vgradnje frekvenčnih pretvornikov v eksplozijska okolja in medsebojno primerja dve od pogosteje uporabljanih aplikacij, vgradnjo v ohišje zaščite neprodirni okrov (Exd) in nadtlak (Exp).

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 63 informator 63

Informator številka 63

Informator 63 je še obsežnejši in vsebinsko pestrejši od predhodnega in prinaša veliko zanimivega branja. Pomemben del vsebine predstavljajo tudi prispevki sodelavcev Elsing Inženiringa. Eaton je dal na trg novo družino industrijskih zbiralk XP2, skladno s standardi SIST EN 61439-1 in 6 in nazivnih tokov 800 A do 6600 A, ki jo je na kratko predstavil direktor Elsing Inženiringa Jurij Božič. Modularni odklopniki IZMX imajo novo generacijo zaščitnih modulov, ki imajo v primerjavi s staro generacijo, veliko pomembnih prednosti, med katere sodita tudi enostavna povezljivost na PC in možnost testiranja odklopnika brez izpada odklopnika. Te in druge prednosti nove generacije zaščitnih modulov je v svojem prispevku predstavil direktor Inženiringa Brane Bevc.

Vodja projektov Bojan Caf je predstavil frekvenčne pretvornike DG1, ki sodijo v novo generacijo frekvenčnih pretvornikov Power XL. Nove pretvornike moči 0,75 do 160 kW med drugim odlikujejo enostavna uporaba, kompaktnost konstrukcije, velik nabor standardno vgrajenih komunikacijskih vmesnikov, robustnost, zanesljivost in energijska učinkovitost. Zanimiv sistem za brezžično diagnosticiranje termičnih razmer v nizkonapetostnih sestavih je predstavil projektant Ivan Marinko. Certificiran sistem nizkonapetostnih sestavov xEnergy, nazivnih tokov do 5500 A, ki se vse bolj uveljavlja v zahtevnih projektih, je predstavil projektant Dane Halič.

LED razsvetljava se nezadržno uveljavlja tudi v eksplozijsko ogroženih okoljih. Pri tem vodilno vlogo v svetu prevzema partner Stahl, ki ima na voljo največji nabor LED razsvetljave za eksplozijsko ogrožena okolja. Poleg večje energetske učinkovitosti, imajo nove LED svetilke tudi ugodnejše svetlobno tehnične karakteristike. Edina slabost je trenutno še vedno višja nabavna cena, ki pa se zaradi manjših obratovalnih stroškov (manjša porabljena energija, manj vzdrževanja), hitro povrne. Problematiko nam na konkretnih primerih temeljito predstavi tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator