Vodili smo postavitev prve polnilnice avtobusov na vodik

Leta 2019 smo uspešno sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije za energetsko samooskrbo objekta, ki naj bi vključeval tudi javno polnilnico vodika za različna vozila. Projekt je dobil gradbeno dovoljenje, do faze izgradnje pa na žalost še ni prišlo, zato smo bili zelo veseli, da nas je letos Messer Slovenija povabil k izgradnji prve začasne polnilnice za polnjenje avtobusa na vodik v Ljubljani. Zaupali so nam vodenje celotnega projekta, ki je vključeval izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije, strokovni nadzor nad gradnjo in vodenje certifikacijskega postopka do pridobitve certifikata o ustreznosti Elaborata eksplozijske ogroženosti in vgrajene Ex opreme.

Polnilnica je tehnološki SKID, ki ga sestavlja pet gradnikov: prevozna enota z jeklenkami (trailer), priključna naprava za priklop prevozne enote z jeklenkami (MAX Supply Panel), kompresor v kontejnerju (MAX Compression System), visokotlačni zalogovnik za vodik (MAX Storage System) in točilna naprava – dispenzer (MAX Dual Dispenzer). Dokončno sestavljeni in tlačno preizkušeni so bili na lokaciji, kjer je na koncu sledil tudi certifikacijski pregled. Projekt postavitve je obsegal umestitev v prostor, potrebne elektro inštalacije in integracijo v infrastrukturno okolje na lokaciji. S projektom smo pridobili veliko novih, praktičnih izkušenj, ki nam bodo koristile pri naših bodočih projektih na poti v brezogljično družbo.

Vodili smo postavitev prve polnilnice avtobusov na vodik polnilnica avtobusov 2 Vodili smo postavitev prve polnilnice avtobusov na vodik polnilnica avtobusov 1

Elsing Inženiring Projekti