V podjetju Elsing smo uvedli Sistem vodenja varovanja informacij po standardu ISO 27001

V okviru prizadevanj za nenehno izboljševanje naših organizacijskih pristopov, ki posledično pozitivno vplivajo na dvig celovite kakovosti storitev, smo v letu 2009 in začetku leta 2010 posebno pozornost namenili področju varovanja informacij.
Informacije v vseh možnih oblikah (elektronske informacije, tiskane informacije, pogovor, slike in podobno) so v današnjem poslovnem svetu pomembno sredstvo, s katerim je treba racionalno upravljati, najbolje na vnaprej določen način. Dejavnosti podjetja Elsing temeljijo na modernih informacijskih orodjih, v naših procesih se pretakajo pomembne informacije, ki so naša last ali last naročnikov in drugih poslovnih partnerjev. Področje upravljanja z informacijami je torej dovolj kompleksno, da smo se ga lotili na sistematičen način. Izbrali smo mednarodni standard ISO 27001. Ker zahteve standarda izhajajo iz istega korena kot zahteve standarda ISO 9001, smo področje varovanja informacij v celoti integrirali v že obstoječi sistem kakovosti. Obstoječe procese, navodila, obrazce in programe smo dopolnili tako, da smo v njih vgradili novo dimenzijo poslovanja. V določenih specifičnih primerih smo pripravili tudi povsem nove rešitve. Odločili smo se, da sistema varovanja informacij za zdaj ne bomo certificirali, bomo pa ukrepe na tem področju izvajali in izboljševali z enakimi mehanizmi in z enako mero profesionalnosti kot to velja za certificiran sistem kakovosti.

Elsing Inženiring O podjetju