Kakovost in znanje ostajata temeljni vrednoti v Elsingu

Presojevalec sistema vodenja kakovosti SIQ je tudi letos potrdil, da podjetje Elsing Inženiring izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti ustrezno z zahtevami standarda ISO 9001:2008. Sistem kakovosti smo v podjetju postopno razširili v celovit sistem vodenja kakovosti. Vanj smo vključili elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja kakovosti smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.

V Elsing Inženiring veliko pozornosti posvečamo tudi izobraževanju. Novo aktualno znanje pridobivamo v tujini in doma, včasih ga kot predavatelji posredujemo tudi drugim. Redno se udeležujemo izobraževanj, ki jih organizira Inženirska zbornica Slovenije IZS. Trije naši strokovnjaki – Edvard Strah, Janez Kokalj in Jurij Božič – so od IZS že prejeli potrdila, da so skladno s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem izpopolnjevanju članov Inženirske zbornice Slovenije zbrali več kot 35 kreditnih točk in tako izpolnili pogoj za dodatno prostovoljno izpopolnjevanje.

Več »

Elsing Inženiring O podjetju