Družbeniki v novem združenem podjetju Sinabit

Z začetkom leta 2007 smo postali manjšinski družbenik podjetja Sinabit, največjega slovenskega podjetja za avtomatizacijo in informatizacijo, ki je nastalo z združevanjem štirih slovenskih podjetij: Synateca – program Sistemi za avtomatizacijo in informatizacijo, Abita, Aron inženiringa in Vran inženiringa. Prav Vran Inženiring, nekdanje Elsingovo hčerinsko podjetje, smo pri Elsingu »prispevali« v združeno podjetje, ki bo skladno z dogovorom o strateškem partnerstvu ohranilo vse blagovne znamke povezanih družb. Gre za skupen korak s partnerskim podjetjem Synatec, s katerim nas druži dolgoletno sodelovanje. V Elsingu smo prepričani, da bo Sinabit tako domačemu kot tudi tujemu tržišču lahko ponudil velik potencial znanja na področju avtomatizacije in informatizacije. Več informacij o novonastalem podjetju najdete na www.sinabit.si.

Elsing Inženiring O podjetju
Nova lokacija elsing stavba

Nova lokacija

Večletna želja po lastni poslovni stavbi je dozorela z dokončanjem novega, modernega objekta na Jazbečevi poti 20, v neposredni bližini stare lokacije. Pri gradnji smo upoštevali najvišje ekološke standarde. Varčna stavba je zgrajena kakovostno, z ustrezno toplotno izolacijo ter vrhunskim uravnavanjem ogrevanja, hlajenja in razsvetljave. Za zalivanje rastlin okolice uporabljamo deževnico, na strehi objekta proizvajamo solarno električno energijo, z ločenim zbiranjem odpadkov pa skrbimo za čim manjšo obremenitev okolja. Sodobni prostori v skupni površini skoraj 1.000 kv. metrov omogočajo prijetno delo zaposlenim in zagotavljajo optimalno okolje za poslovanje.

Elsing Inženiring O podjetju

Celovita prenova grafične podobe podjetja

Po 13 letih poslovanja je podjetje Elsing Inženiring dobilo tudi novo celostno grafično podobo. Nov logotip vsebuje več sporočil in pomenov: trije “loki” v prepletu ponazarjajo neuničljivo energijo, ki iz ene oblike prehaja v drugo in se nikoli ne izniči. Loki so samostojni , pa vendar prepleteni, vsak deluje zase, vendar skupaj tvorijo celoto, ki simbolu daje novo kakovost. Loki so trije, kot so trije tudi lastniki podjetja.

Celovita prenova grafične podobe podjetja elsing logo 1

Nova celostna podoba je moderna, vendar hkrati preprosta. Odraža začetek novega cikla rasti podjetja Elsing, pri čemer nekatere temeljne vrednote ostajajo iste kot pred 13 leti, ko so Jure Božič, Janez Kokalj in Brane Bevc ustanovili podjetje: poštenost, strokovnost, odgovornost in organiziranost, ob tem pa še izkušenost in preudarnost, ki so si jih pridobili v vsem tem času.

Elsing Inženiring O podjetju