Družbeniki v novem združenem podjetju Sinabit

Z začetkom leta 2007 smo postali manjšinski družbenik podjetja Sinabit, največjega slovenskega podjetja za avtomatizacijo in informatizacijo, ki je nastalo z združevanjem štirih slovenskih podjetij: Synateca – program Sistemi za avtomatizacijo in informatizacijo, Abita, Aron inženiringa in Vran inženiringa. Prav Vran Inženiring, nekdanje Elsingovo hčerinsko podjetje, smo pri Elsingu »prispevali« v združeno podjetje, ki bo skladno z dogovorom o strateškem partnerstvu ohranilo vse blagovne znamke povezanih družb. Gre za skupen korak s partnerskim podjetjem Synatec, s katerim nas druži dolgoletno sodelovanje. V Elsingu smo prepričani, da bo Sinabit tako domačemu kot tudi tujemu tržišču lahko ponudil velik potencial znanja na področju avtomatizacije in informatizacije. Več informacij o novonastalem podjetju najdete na www.sinabit.si.

Elsing Inženiring O podjetju