Elsing ponovno potrdil certifikat ISO 9001:2000

SIQ je septembra v Elsingu opravil redno presojo sistema vodenja kakovosti. Presoja je potrdila, da podjetje vzdržuje in razvija sistem skladno z zahtevami standarda ISO9001:2000. Iz poročila o presoji izhaja, da je bilo poslovanje podjetja v prvih osmih mesecih zelo dobro, vodenje podjetja pa usmerjeno dolgoročno. To potrjujejo investicija v nove poslovne prostore, zaposlitev novih strokovnjakov in kakovost kot sestavni del vseh procesov, ki se izvajajo v podjetju. Vsi procesi so informatizirani in podprti z ustreznimi kazalniki. Informatizacija, ki je plod lastnega razvoja, je naravnana razvojno in je odprta za nove pobude in izboljšave. Vse naštete dejavnosti podjetja in pridobljeni certifikat so potrditev dobrega dela elsingovih strokovnjakov, predvsem pa zagotovilo strankam, da bo delo opravljeno na najvišji kakovostni ravni.

Elsing Inženiring O podjetju