Nova lokacija elsing stavba

Nova lokacija

Večletna želja po lastni poslovni stavbi je dozorela z dokončanjem novega, modernega objekta na Jazbečevi poti 20, v neposredni bližini stare lokacije. Pri gradnji smo upoštevali najvišje ekološke standarde. Varčna stavba je zgrajena kakovostno, z ustrezno toplotno izolacijo ter vrhunskim uravnavanjem ogrevanja, hlajenja in razsvetljave. Za zalivanje rastlin okolice uporabljamo deževnico, na strehi objekta proizvajamo solarno električno energijo, z ločenim zbiranjem odpadkov pa skrbimo za čim manjšo obremenitev okolja. Sodobni prostori v skupni površini skoraj 1.000 kv. metrov omogočajo prijetno delo zaposlenim in zagotavljajo optimalno okolje za poslovanje.

Elsing Inženiring O podjetju