Uspešna uvedba dokumentnega sistema M-files

Uspešna uvedba dokumentnega sistema M-files m files

V podjetju Elsing smo v letu 2011 uvedli elektronski dokumentni sistem M-Files in s tem še povečali stopnjo naše informatiziranosti. Sistem predstavlja rešitev za upravljanje, iskanje in sledenje dokumentov. S pomočjo dokumentnega sistema je delo z dokumenti zanesljivejše in hitrejše. Enostavnejše je kreiranje in verzioniranje dokumentov, omogočen je pregled nad dokumenti po različnih kriterijih in relacije med dokumenti. Z uspešnim zagonom sistema smo v Elsingu naredili nov pomemben korak k poslovni odličnosti, pridobili pa smo tudi orodje, s katerim bomo lahko še bolje izpolnjevali pričakovanja svojih strank.

Učinkovito poslovanje je odvisno od pravih in pravočasnih informacij. Dokumentni sistem omogoča elektronsko obliko vodenja dokumentacije, lažjo dostopnost in upravljanje z dokumenti. Prednost, ki jo prinaša uporaba programske opreme, je tudi racionalnejše poslovanje: manj stroškov pri porabi potrošnega materiala, manj administracije, hitrejše delo, razpoložljivost in preglednost dokumentov, hitro iskanje po različnih kriterijih in urejeno arhiviranje. Programska oprema omogoča še iskanje po metapodatkih ali pa tudi po celotni vsebini dokumentov. Manj časa za oblikovanje, iskanje in shranjevanje dokumentov pomeni tudi več časa za pomembnejše naloge v podjetju. Sistem je povezan tudi z obstoječimi zalednimi ERP sistemi in šifranti. Rešitev deluje v Windows Explorerju ali prek spletnega odjemalca. Za naše podjetje to pomeni prehod iz papirnatega poslovanja na elektronsko, kar pomeni veliko spremembo in nov korak v razvoju podjetja. Omogoča racionalnejše poslovanje, ne nazadnje pa tudi prispevek k varovanju okolja. Za uspešen zagon in dobro tehnično podporo je poskrbelo podjetje ITeUM d.o.o. iz Ljubljane, ki je tudi uradni zastopnik opreme M-Files za Slovenijo.

Elsing Inženiring O podjetju