PRAZNUJEMO

V Elsingu letos praznujemo 20 let delovanja. Ob oceni svojega dosedanjega dela smo zadovoljni. Ob tem želimo zadovoljstvo deliti z vami, našimi partnerji, brez katerih tudi naših uspehov ne bi bilo.

Elsingovih 20 let uravnoteženega poslovanja

V Elsingu smo v minulih 20 letih izbrali uravnoteženo poslovanje na trdnih temeljih. Svoj ugled smo gradili s strokovnostjo, zanesljivostjo, doslednostjo in poštenostjo. Zavedamo se, da lahko kakovost zagotavljamo samo z visoko strokovnostjo naših zaposlenih, ki s predanostjo opravljajo svoje delo, zato cenimo dobre kadre in visoko vrednotimo znanje.

Tudi trajnostno delovanje je ena izmed temeljnih Elsingovih vrednot; ekološko usmerjeni smo bili že mnogo prej, preden je to postalo modno. Sodeč po stabilnosti poslovanja, ki je zlasti v teh turbulentnih časih prej izjema, kot pravilo, so se pretekle odločitve pokazale kot pravilne.

Tudi v prihodnje bomo skrbeli za kakovostno in dobro opravljeno delo, saj smo prepričani, da le na tak način lahko največ nudimo tudi svojim partnerjem in naročnikom.

Pomembni mejniki

1993Ustanovitev podjetja Elsing Inženiring d.o.o.; začetek sodelovanja s podjetjem Kolektor Synatec Idrija
1997Širitev s storitvami izvedbenega inženiringa
2002Največji projekt v tujini: Kazahstan, veriga šestih celostnih linij za proizvodnjo kamene volne
2004Velika izvedbena projekta: Rekonstrukcija polimerizacije Mitol, Izgradnja tehnološkega postroja Calcit
2006Največji projekt v Sloveniji: elektroinštalacije v Ex okolju v družbi Krka z vloženimi 6200 inženirskimi urami; selitev v lastno novo poslovno stavbo, zgrajeno po eko-načelih
2008Uvrstitev med slovenske gazele
2009Nagrada IZS Juriju Božiču za izjemne inženirske dosežke
2011Uvedba e-dokumentnega sistema M-Files
2012Uspešno zaključen večletni projekt Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa Slovenije

O začetkih

Jure Božič, Janez Kokalj in Brane Bevc so na skupno podjetniško pot stopili leta 1993, ko sta jih izpod okrilja Belinke gnala podjetniški nemir in zaupanje v lastno strokovno znanje. Kmalu po ustanovitvi so začeli sodelovati z družbo Synatec Idrija, danes Kolektor Synatec, s katero so zgradili tesen partnerski odnos. Tudi sicer družbo z večino naročnikov povezuje dolgoletno sodelovanje. Bržkone tudi zato, ker je v tem času s svojim načinom dela in s kakovostnimi rešitvami neštetokrat dokazala, da dosledno izpelje obljubljeno. Skok med slovenske »gazele« leta 2008 je bil samo logična posledica vsega tega.

Za zaupanje greV Elsingu se zavedamo, da je zaupanje izjemno pomembno pri odločanju o tem, komu predati projektiranje oziroma izvedbo elektroinštalacij v zahtevnih industrijskih okoljih. Tudi zato želimo svojo kakovost potrjevati z neodvisnimi ocenjevalci. Leta 2006 smo pridobili certifikat ISO 9001:2000 in ga leta 2009 nadgradili s certifikatom ISO 9001:2008. Leto pred tem je podjetje izpolnilo kriterije za certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov, trije zaposleni pa so pridobili certifikat za pooblaščene varnostne inženirje. Leta 2009 smo se utrdili na področju EX ponudbe s pridobljenim SIQ certifikatom o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje električne in neelektrične opreme v eksplozijsko ogroženih okoljih. Posebna potrditev našega dela je bila tudi nagrada IZS za izjemne inženirske dosežke, ki jo je istega leta prejel direktor Jurij Božič.

Družbena odgovornost in trajnostni razvojDružbeno odgovornost v Elsingu kažemo tako, da pri izbiri dobaviteljev dajemo prednost kakovostnim slovenskim podjetjem in tako podpiramo domače gospodarstvo. Zavzemamo se za trajnostni razvoj in spoštovanje do narave kažemo s konkretnimi dejanji. Po eko-načelih smo leta 2006 zgradili lastno poslovno stavbo in tri leta pozneje na njeni strehi postavili sončno elektrarno. Od leta 2009 do danes smo proizvedli več kot 56 MWh zelene električne energije in tako prispevali k zmanjšanju emisij CO2 za okoli 33 ton.

Bogastvo so zaposleniV Elsingu je danes redno zaposlenih 19 sodelavcev, ki naročnikom zagotavljajo visoko kakovost inženirskih storitev po zaslugi združevanja najsodobnejših znanj in bogatih izkušenj. Predanost podjetju se kaže tudi v tem, da skorajda ne beležimo fluktuacije zaposlenih. Za čim boljše pogoje dela skrbimo z najsodobnejšo opremo in programskimi orodji. Zavidljiva je tudi stopnja informatizacije vseh glavnih in pomožnih procesov. Veliko časa namenjamo izobraževanjem, ki se jih udeležujemo tako doma, kot v tujini, mnogokrat pa smo v vlogi predavateljev tudi sami. Skrbimo za dobre medsebojne odnose in posvečamo skrb zdravju zaposlenih, zato smo leta 2009 v poslovni stavbi uredili rekreacijski prostor z več fitness napravami, ki zaposlenim omogočajo brezplačno vadbo.

Ponosni smo na svoje deloV 20-letni zgodovini se je nabralo veliko projektov in naročnikov. Delamo v mnogih industrijskih panogah in različnih tehnoloških postrojih. Svoje inženirske sledi smo pustili že na številnih objektih energetike in komunalne infrastrukture. Gradili smo zahtevne komunikacijske in računalniške sisteme. Na vseh projektih smo pridobivali nova znanja in izkušnje, ki so potrebni za obvladovanje tovrstnih projektov.

Za vse to smo hvaležni vam, našim naročnikom.
Prepričani smo, da bomo tudi v prihodnje lahko potrjevali vaše zaupanje.

Elsing Inženiring O podjetju