Informator številka 52 informator 52 b

Informator številka 52

V 52. številki Informatorja, ki ga izdajamo skupaj s podjetjem Kolektor Synatec, je veliko zanimivih prispevkov, ki so jih prispevali sodelavci Elsing Inženiringa. Brane Bevc, direktor Inženiringa, predstavlja novo verzijo programa NZM-XPC-Soft 2.03 za komunikacijo in prenos informacij med odklopnikom NZM z osebnim računalnikom. Program prinaša nove uporabne funkcionalnosti, brezplačno ga je mogoče dobiti na spletnem naslovu: http://www.kolektor.com/katalogi-in-uporabne-vsebine.

Dane Halič, projektant Elsing Inženiringa in Jurij Božič, direktor Elsing Inženiringa, predstavljata družino verificiranih stikalnih blokov xEnergy, ki so narejeni skladno z zahtevami standarda SIST EN 61439-1 in2.

Tehnična zakonodaja na področju protieksplozijske zaščite se spreminja zelo hitro. Glavne spremembe, ki jih je uvedel uradni list RS 01/2011, je predstavil VIli Granda, tehnični svetovalec za Ex področje. Zadnje spremembe so namenjene uporabnikom Ex opreme in uvajajo nove standarde za določanje eksplozivnih con, načrtovanje, izbiro in namestitev električnih instalacij, pregledovanje in vzdrževanje električnih instalacij ter popravilo in remont opreme.

V “našem nasvetu” Bojan Caf, projektni inženir, pojasnjuje, kako pravilno reševati problematiko elektromagnetne združljivosti (EMC) pri uporabi frekvenčnih pretvornikov v času načrtovanja in izvedbe projekta, saj je zanemarjanje tega problema v praksi lahko boleče in drago.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 51 informator 51 b

Informator številka 51

V 51. številki Informatorja, ki ga izdajamo skupaj s podjetjem Kolektor Synatec, lahko med drugim preberete tudi opis nove naprave za mehki zagon asinhronskih motorjev DS 7, ki ga je pripravil projektni inženir Bojan Caf.
Projektant Elsing Inženiringa Dane Halič in direktor Elsing Inženiringa Jurij Božič predstavljata problematiko načrtovanja nizkonapetostnih stikalnih blokov skladno z veljavno zakonodajo, zahtevami CE in novo standardizacijo.
VIli Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, pa v svojem članku osvetljuje aktualno problematiko ozemljitev avtomobilskih cistern na pretakališčih.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 50 informator 50 b

Informator številka 50

Skupaj s strokovnjaki Kolektor Synateca smo izdali jubilejno 50. številko našega glasila, v katerem strankam in partnerjem predstavljamo novosti in dobre prakse, za katere menimo, da so zanimive za širši krog strokovne javnosti. Ob tem jubileju smo veseli, da nam v vsem tem času ni zmanjkalo ustvarjalne energije in da so med avtorji glasila še vedno tudi pobudniki tega projekta.

V tej številki revije Brane Bevc, direktor Inženiringa, predstavlja našo zanimivo referenco. Kot dobavitelji opreme smo sodelovali pri izgradnji ČHP Avče. Dobavili smo tipsko testirane stikalne bloke xEnergy, skupne priključne moči porabnikov več kot 3 MW, ki napajajo pomožne sisteme črpalne postaje, ter frekvenčne pretvornike in mehke zaganjalnike Danfoss.
Matej Kastelic, projektant Elsing Inženiringa, predstavlja zanimiv kompaktni merilno komunikacijski modul NZM-XMC, ki ga lahko dogradimo h kompaktnim odklopnikom, z njim pa pomembno povečamo njihovo funkcionalnost. Jurij Božič, direktor Elsing Inženiringa, podaja kratko novico o slovenskih navodilih za obratovanje in vzdrževanje elektromotornih pogonov R-NZM. Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, pa v svojem članku svetuje pri izbiri ustreznih senzorjev za izvedbo protieksplozijske zaščite “prisilno prezračevanje”.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 49 informator 49 b

Informator številka 49

V 49. številki revije Informator Matej Kastelic, projektant podjetja Elsing Inženiringa, predstavlja ponudbo novih modularnih odklopnikov IZM in novo družino zbiralčnih sistemov Mempower. Družino motorskih zaščitnih stikal PKE, ki ima elektronsko zaščitno enoto in je v celoti dobavljiva tudi v Sloveniji, podrobneje predstavlja Janez Kokalj, tehnični direktor Elsing Inženiringa. Jurij Božič, direktor Elsing Inženiringa, podaja kratko novico o TTA stikalnih blokih TABULA, s katerimi se lahko uspešno realizira najzahtevnejše projekte v energetiki, v rubriki “naš nasvet pa pojasnjuje kriterije za pravilno nastavitev nizkonapetostnih odklopnikov. VIli Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, predstavlja razvoj standardizacije na Ex področju, kjer si poleg do zdaj veljavnih evropskih ATEX standardov pot utirajo tudi mednarodni IECEx standardi.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 48 informator 48 b

Informator številka 48

V 48. številki revije Informator boste lahko več izvedeli o nagradi IZS, ki jo je prejel Jurij Božič, direktor Elsing Inženiringa. VIli Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, predstavlja novo tehnologijo v sistemu protieksplozijske zaščite lastna varnost Exi. DART (Dynamic Arc Recognition and Termination) je dinamičen sistem omejevanja električne moči v lastnovarnem tokokrogu, ki pri normalnem delovanju naprave prepušča večjo moč, v primeru napake (iskre) pa to moč zelo hitro omeji. Vsak stroj mora imeti glavno stikalo. Bistvene zahteve, ki so podane v standardu SIST EN 60204-1, predstavlja Janez Kokalj, tehnični direktor Elsing Inženiringa.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 47 informator 47 b

Informator številka 47

Izšla je nova številka revije Informator, ki jo za vas pripravljamo sodelavci podjetij Elsing Inženiring in Kolektor Synatec. V tokratni številki si med drugim lahko preberete članek Bojana Cafa o izkušnjah, ki smo jih pridobili pri gradnji sončne elektrarne na strehi svojega poslovnega objekta. S pridobljenimi izkušnjami in znanjem smo kot donatorji pomagali zgraditi tudi sončno elektrarno na Snežniku. Tudi o tem si lahko preberete kratko novico. V članku Nove skupine naprav za prašno Ex-okolje je Vili Granda predstavil nekatere novosti standarda IEC 60079-0.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 46 informator 46 b

Informator številka 46

Izšla je nova, že 46. številka revije Informator, ki jo za vas pripravljamo sodelavci podjetij Elsing Inženiring in Kolektor Synatec. Tokratna številka je vizualno drugačna od predhodnih, saj je natisnjena na boljšem papirju z barvnimi fotografijami. Vsebinsko revija ostaja zvesta uveljavljeni programski usmeritvi. V njej so poleg novic, povezanih s podjetji Elsing Inženiring in Kolektor Synatec, predstavljene aktualne novosti iz prodajnega programa ter strokovni nasveti in rešitve s področja elektrotehnike, informatike in avtomatike. V tokratni številki med drugim lahko preberete drugi del članka Vilija Grande o vzdrževanju Stahlovih dislociranih Ex vhodno izhodnih enot IS1, ki so namenjene vgradnji v eksplozijsko ogrožena okolja. Tomaž Bovha pa je predstavil načine priključevanja bremenskih ločilnikov in odklopnikov družine NZM s tipskimi elementi.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 45 informator 45 b

Informator številka 45

Informator je strokovna revija s področja elektrotehnike, ki jo za vas pripravljamo sodelavci iz podjetij Elsing Inženiring in Kolektor Synatec. V njej so poleg novic, povezanih s podjetji Elsing Inženiring in Kolektor Synatec, predstavljene aktualne novosti iz prodajnega programa ter strokovni nasveti in rešitve s področja elektrotehnike, informatike in avtomatike. V tokratni številki si med drugim lahko preberete članek Vilija Grande o vzdrževanju Stahlovih dislociranih vhodno izhodnih enot IS1, ki so namenjene vgradnji v eksplozijsko ogrožena okolja. Jure Božič pa skupaj z Andrejem Rajhom iz podjetja Kolektor Synatec predstavlja ohišja za stikalne bloke Xboard.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 44 informator 44 b

Informator številka 44

V 44. številki revije Informator si med drugim lahko preberete tudi nekaj člankov, ki so jih prispevali strokovnjaki Elsing Inženiringa. Tako je Janez Kokalj opisal uporabo motorskega zaščitnega stikala. Vili Gradna je opisal problematiko optičnih povezav, ki bo še posebej zanimiva za vse tiste, ki se pri svojem delu srečujete z eksplozijsko ogroženimi okolji. V reviji je tudi predstavitev enostavnega in uporabnega programskega orodja za konstruiranje stikalnih blokov Moelller, ki ga je skupaj z Andrejem Rajhom iz podjetja Kolektor Synatec pripravil Jure Božič.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 43 informator 43 b

Informator številka 43

V 43. številki revije Informator si lahko v rubriki Naš nasvet preberete članek strokovnjaka Elsing Inženiringa Vilija Granda. V njem avtor pregledno predstavi problematiko prenapetostne zaščite v lastnovarnih tokokrogih Ex-okolja in jo osvetli iz zornega kota standardov in konkretnih rešitev, skladnih z ATEX direktivo, ki so dostopne na trgu. V reviji si lahko preberete tudi opis rešitve stikalnega bloka požarnega črpališča vode, ki je bil načrtovan in izveden skladno s standardom SIST EN 12845:2005. Zahteve pri projektiranju tovrstnih sistemov, ki sta jih opisala Boštjan Verdel in Jure Božič, so podkrepljene s konkretnim opisom realiziranega projekta.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator