Informator številka 62 informator 62

Informator številka 62

V tej številki Informatorja Jurij Božič, direktor, predstavlja uspešno referenco, v okviru katere je Elsing Inženiring projektiral napajanje in krmiljenje vertikalnega in horizontalnega vetrovnika v Nordijskem centru Planica. Del vertikalnega vetrovnika je predstavljen tudi na naslovnici revije. Ventilatorja poganjata dva elektro motorja 1000 kW, 690 V, ki se napajata preko frekvenčnih pretvornikov iz skupnega transformatorja 2500 kVA, ki je ločen od distribucijskega transformatorja objekta. Krmiljenje vetrovnika je izvedeno kot dislociran sistem centralnega krmilnega sistema objekta in je sestavljeno iz treh dislociranih I/O enot.
Janez Kokalj, tehnični direktor, v svojem prispevku pojasnjuje pojem “Nizko napetostno ločilno stikalo”, razloži razliko med ločilnimi stikali z varovalkami in varovalčnimi ločilnimi stikali in oboje primerja z lastnostmi nizko napetostnih odklopnikov.
Bojan Caf, vodja projektov, predstavlja pri nas manj poznane nizkonapetostne odklopnike, ki delujejo na hidravlično – magnetnem principu. Med pomembnejšimi prednostmi hidravličnih zaščitnih stikal so predvsem odpornost na vibracije in velike zagonske tokove, zato so posebej uporabni v železnicah, komunikacijah in zahtevnejših industrijskih aplikacijah.
Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, predstavlja protiprašno Ex-zaščito in trenutno veljavne standarde s tega področja.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 61 informator 61

Informator številka 61

Izšla je že druga številka prenovljenega in obogatenega Informatorja. Sodelavci Elsinga soustvarjajo vsebinski sklop “Oprema za razdeljevanje električne energije”.

Direktor Jurij Božič v svojih prispevkih predstavlja sistem nizkonapetostnih sestavov xEnergy, ki imajo preverjeno zasnovo s certifikatom DEKRA in izpolnjujejo zahteve standardov SIST EN 61439-1 in 2 in zbiralčni sistem EATON LP, ki pokriva tokovno območje 40 do 125 A in je zelo primeren za razvod električne energije v industrijskih in civilnih objektih, kot so trgovski centri, računski centri, bolnice, hoteli, razstavišča itd. Skupaj s projektantom Danetom Haličem opisuje problematiko IP zaščite nizkonapetostnih sestavov in na konkretnem primeru sistema xEnergy pojasni vpliv IP zaščite na druge lastnosti sestava.

Vodja projektov Bojan Caf predstavlja novi frekvenčni pretvornik družine EATON PowerXL DE1, ki v enofazni ali trifazni izvedbi pokriva moči od 0,25 kW do 7,5 kW. Kompaktni pretvornik, brez potrebnega parametriranja, z možnostjo priklopa termistorske zaščite motorja in s komunikacijo, je tehnično in cenovno ugodna rešitev za različne preproste aplikacije, kot so črpalke, ventilatorji in enostavni stroji.

Procesni računalniki nezadržno prodirajo tudi v eksplozijsko ogrožena okolja. Tehnične rešitve so podobne tistim v običajnih okoljih. Tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda predstavlja najnovejši industrijski računalnik Panel PC serije ET/MT-4×8, proizvajalca Stahl. Panelni računalnik je sestavljen iz dveh ločenih delov, pogonskega in ekranskega, med katerima je zračni prostor za hlajenje. Procesor je lahko AMD G-T65 ali Intel Core i7, kapacitivni ekran, občutljiv na dotik, pa je lahko 15″, 21,5″ ali 24″. Procesni računalnik namenjen najtežjim okoljskim pogojem, je primeren za vgradnjo v eksplozijske cone nevarnosti 1, 2 in 21, 22.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 60 informator 60

Informator številka 60

Tokratna številka Informatorja, šestdeseta po vrsti, prinaša kar nekaj vsebinskih in oblikovnih novosti. Dosedanji podnaslov: “Revija podjetij Kolektor Sisteh in Elsing Inženiring” je zamenjan z novim: “Informator za načrtovalce tehnoloških sistemov v industriji, infrastrukturi in energetiki”. Vsebinsko je razdeljen v 5 sklopov in sledi strateški usmeritvi podjetja Kolektor Sisteh. Prvič je predstavljena nova rubrika Intervju, v kateri si lahko preberete intervju z Jurijem Božičem, direktorjem Elsing Inženiringa. Sicer pa se tokratni prispevki strokovnjakov Elsinga poleg tehničnih vsebin dotikajo tudi aktualnih inženirskih izzivov prihodnosti, kot so zelena trajnostna gradnja, racionalna izraba energentov in zmanjševanje emisij CO2. Jurij Božič, direktor, v svojem prispevku podrobneje predstavlja zbiralčni sistem EATON MP, ki pokriva tokovno območje 125 do 800 A. Zbiralčni sistemi so zaradi nizkih izgub pri prenosu električne energije, optimalne izrabe uporabljenih materialov, racionalne izrabe prostora v zgradbi, kjer so položeni, možnosti ponovne montaže in uporabe, fleksibilnosti in modularnosti, enostavne reciklaže, prilagodljivosti zahtevam prostora in uporabe, dobrih tehničnih lastnosti in dopadljivega videza, idealen element zelene trajnostne gradnje.

Skrb za okolje, zmanjševanje emisije C02 in zmanjševanje porabe energije so strateške usmeritve EU, ki vplivajo tudi na proizvajalce in uporabnike električne energije. Ena od skupin izdelkov, kjer so postavljene zahteve po višjih izkoristkih, so tudi nizkonapetostni elektro motorji, ki so glede na izkoristek razdeljeni v štiri razrede IE1 do IE3. Zahteve za razred IE4 so še v pripravi, kaj pa prinašajo zahteve za razred IE3, v svojem prispevku pojasnjuje Janez Kokalj, tehnični direktor. Nove zahteve ne vplivajo samo na proizvajalce motorjev, ampak posledično tudi na proizvajalce nizkonapetostne stikalne in zaščitne opreme. V prispevku boste lahko prebrali, kaj to konkretno pomeni za motorska zaščitna stikala PKZ in kontaktorje DIL proizvajalca EATON.

Kljub hitremu prodoru operacijskih panelov in procesnih računalnikov v eksplozijsko ogrožena okolja se v praksi še vedno veliko uporabljajo tudi različni prikazovalniki. Pod kakšnimi pogoji in na kakšen način jih lahko vgrajujemo v ohišja povečane varnosti Exe predstavlja Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje. Med drugim nam predstavlja zanimivo rešitev vgradnje Exi prikazovalnika Beka, ki skladno z zahtevami zaščite povečana varnost Exe zdrži mehansko udarno zdržnost 7J.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 59 informator 59

Informator številka 59

Zaradi številnih prednosti, ki jih imajo zbiralčni sistemi za razvod električne energije v primerjavi s kabelskimi sistemi, bi se morali tovrstni sistemi v naši praksi pogosteje uporabljati. O tem in drugih podrobnostih močnostnih zbiralk XP, ki pokrivajo tokovno območje 800 A do 6300 A, v svojem prispevku piše direktor Jurij Božič. Poleg osnovnih karakteristik sistema v članku predstavlja glavne gradnike sistema in načrtovanje zbiralčnih sistemov, ki ga strokovnjaki Elsinga izvajajo s pomočjo programskega orodja EATON Busbar Layout Tool. Dotakne se tudi problematike požarne varnosti sistema, problematiko montaže, zagona in vzdrževanja zbiralčnih sistemov. Z nekaj fotografijami prikaže tudi primere dobre uporabe tovrstnih sistemov.
Področje varnosti v strojegradnji se neprestano razvija. Tehnični direktor Janez Kokalj predstavlja nadgradnjo tipkala za izklop v sili s samonadzornim kontaktom, s katerim se kontrolira mehanska ustreznost tipkala. S takim dodatnim kontaktom (NO), ki je ob pravilni povezavi sklenjen in je v serijo povezan z glavnim kontaktom tipkala, lahko dosežemo najvišji nivo varnosti (SIL 3 oziroma PL e).
Novo družino frekvenčnih pretvornikov PowerXL, s katero je Eaton dopolnil svoj proizvodni program, na kratko predstavlja vodja projektov Bojan Caf. Družino, ki jo sestavljata seriji DC1, do moči 11 kW, in DA1, do moči 250 kW, med drugim odlikujejo tudi bogate komunikacijske možnosti in kot posebnost tudi Bluetooth vmesnik za daljinski nadzor in parametriranje frekvenčnikov.
LED tehnologija razsvetljave uspešno prodira tudi na eksplozijsko ogrožena področja. To v “našem nasvetu” predstavlja tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda. Daljša življenjska doba, manjši stroški vzdrževanja, odpornost na vibracije, dober svetilni izkoristek in enostavna regulacija svetlobnega toka, so glavne prednosti, zaradi katerih se LED razsvetljava kljub zamudnemu in dragemu certificiranju in trenutno še relativno visoki ceni, vse bolj uporablja tudi v eksplozijsko ogroženih okoljih. Pri tem zelo pomembno vlogo igra tudi proizvajalec STAHL, s svojim z zelo širokim naborom certificiranih izdelkov v protieksplozijski zaščiti.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 58 informator 58

Informator številka 58

Odklopnik je osnovni zaščitni element nizkonapetostnih električnih inštalacij. Nabor različnih odklopnikov, ki se med seboj razlikujejo po namenu uporabe, različnih tehničnih lastnostih, velikosti in ne nazadnje tudi ceni, je velik. Zato Janez Kokalj, tehnični direktor, v “našem nasvetu” pojasnjuje izbiro ustreznega odklopnika do 63 A za industrijska okolja. Po nekaj letih razvoja in priprav, je ETON poslal na trg novo družino zbiralčnih sistemov Power Xpert, ki v štirih velikostnih razredih pokriva tokovno območje med 25 A in 6300 A. Družino na kratko predstavlja Jurij Božič, direktor, ki skupaj z Danetom Haličem, projektantom, predstavljajta tudi nekatere novosti pri vse pogosteje uporabljenih verificiranih stikalnih blokih xEnergy. Frekvenčna regulacija trifaznih asinhronskih motorjev se že dolgo uporablja pri reševanju različnih pogonskih problemov. Regulacija enofaznih asinhronskih motorjev pa do sedaj še ni bila uveljavljena. Bojan Caf, projektni inženir, predstavlja različne vrste asinhronskih motorjev in frekvenčni pretvornik PowerXL, ki ga je v ta namen na trg poslal EATON.

Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, predstavlja nov standard, ki obravnava novo vrsto zaščite “s” (special). Ta je namenjena naprednim izdelkom in tehnologijam, ki jih z veljavnimi standardi ne moremo pokriti. Kot je razloženo v uvodu, ideja o takem standardu ni nova. Proizvajalec Stahl je že pred mnogimi leti uspešno prodajal fluorescentno svetilko v zaščiti Exeds, kjer je bil v posebni zaščiti “s” izdelan okov dvopinske sijalke.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 57 informator 57

Informator številka 57

V tej številki Informatorja med drugimi zanimivimi vsebinami lahko spoznate komunikacijske možnostih kompaktnih odklopnikov NZM in modularnih odklopnikov IZM, ki se lahko povezujejo na Modbus, Profibus-net ali Ethernet komunikacijska vodila. V članku, ki sta ga pripravila Brane Bevc, direktor inženiringa in Jurij Božič, direktor, lahko spoznate tudi zanimiv sistem “Breaker Visu”, ki ga za nadzor in vizualizacijo odklopnikov ponuja EATON.

Testiranje odklopnikov s pomočjo testirnih naprav je pomembna operacija vzdrževalnih in servisnih posegov. Novo testirno napravo IZM-TEST-KIT, ki je namenjena zadnjim družinam odklopnikov IZM in IZMX, predstavlja Brane Bevc, direktor inženiringa.

Pravilno priključevanje energetskih priključkov odklopnikov je bistvenega pomena za normalno obratovanje odklopnikov in celotnih elektroenergetskih naprav. Posebej problematično je priključevanje več paralelnih okroglih vodnikov večjega preseka. Primer dobre prakse z uporabo namenske priključne sponke, za priklop štirih okroglih vodnikov, do preseka 240 mm2, je podrobno opisal direktor inženiringa Brane Bevc.

Današnjega stanja tehnike v procesni industriji si brez računalnika ne moremo več predstavljati. Različne možnosti vgradnje industrijskih računalnikov v Ex-okolja je predstavil Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje.

Ivan Marinko, projektant, je predstavil konkretno uporabo naprav za avtomatski preklop med dvema različnima viroma napajanja. Razlago je dopolnil s predstavitvijo nekaterih zanimivih referenc.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 56 informator 56 b

Informator številka 56

Poleg pestre in zanimive strokovne vsebine je v tokratni številki Informatorja obeležen tudi jubilej Elsing Inženiringa, ki letos praznuje 20 let delovanja. Uspešno in zanesljivo pot podjetja je na kratko opisal direktor Jurij Božič.

Matej Kastelic, samostojni projektant, je nadaljeval s predstavitvijo družine novih Eatonovih zračno-modularnih odklopnikov IZMC40. V tokratni številki je predstavil komunikacijske ter nekatere druge napredne funkcije odklopnikov.
Ivan Marinko, projektant, je podrobneje predstavil naprave za avtomatski preklop med dvema različnima viroma napajanja. Naprave lahko krmilijo različne stikalne komponente (NZM, IZM, DIL), za enostavno parametriranje naprav pa je na voljo prijazna programska oprema NZM-XATS-CSOFT.
V rubriki “Naš nasvet” je Janez Kokalj, tehnični direktor, opisal problematiko izbire ustrezne stikalne opreme za tokokroge razsvetljave. V praksi je ta tema pogosto zanemarjena, stikalna oprema pa posledično izbrana napačno.
Brezžične komunikacije so realnost tudi v eksplozijsko ogroženih okoljih. Stanje in trende razvoja je predstavil Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 55 informator 55 b

Informator številka 55

Pred bralci je spet nekaj zanimivih novic, predstavljenih novosti, nasvetov in zanimivih rešitev, ki so jih pripravili naši sodelavci.

Matej Kastelic, samostojni projektant, je predstavil družino NOVIH Eatonovih zračno-modularnih odklopnikov IZMC40. Poleg osnovnih tehničnih lastnosti je podrobno opisal nabor dodatne opreme in zaščitnih enot, dotaknil pa se je tudi problematike testiranja odklopnikov.
Janez Kokalj, tehnični direktor, je opisal zanimiv praktični problem, ki se pojavlja na daljših krmilnih tokokrogih kontaktorjev, kjer kljub izklopu tokokroga kontaktorji ostanejo vključeni. Razlagi problema je dodal praktične nasvete za reševanje problema in uporabno tabelo, kjer lahko najdete maksimalne dolžine krmilnih kablov za Eatonove močnostne kontaktorje DIL.
VIli Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, je predstavil problematiko “funkcijske varnosti” v eksplozijsko ogroženih okoljih.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 54 informator 54 b

Informator številka 54

Tudi tokratna številka Informatorja prinaša zanimivo strokovno branje. K temu so veliko prispevali tudi sodelavci Elsing Inženiringa. Tako je Jurij Božič, direktor Elsing Inženiringa, predstavil manj znano problematiko pasivne zaščite stikalnih blokov pred električnim oblokom. Kljub temu, da vodilo IEC/TR 61641, dopolnjeno leta 2008, izvira še iz leta 1996, v praksi ni zelo pogosto uporabljeno.

Brane Bevc, direktor inženiringa, je opozoril na morebitne posledice v praksi pogosto uporabljenih stikal neustrezne moči, zato je predstavil pravilne načine za priključevanje kompaktnih stikal NZM.
Matej Kastelic, samostojni projektant, je v “novostih” predstavil nov zračni modularni odklopnik IZMX40, ki bo razširil ponudbo EATONA in bo pokrival tokovno območje od 800 A do 4000 A.
Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, je v “našem nasvetu” predstavil uporabo lastno varnih prikazovalnikov za tokovne zanke in procesna vodila (Fieldbus Foundation, Profibus) BEKA, ki so kljub prodoru računalnikov in operacijskih panelov, še vedno pogosto uporabljeni elementi lokalne signalizacije v eksplozijsko ogroženih okoljih.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 53 informator 53 b

Informator številka 53

53. številka Informatorja obeležuje dvajset let uspešnega dela podjetja Kolektor Synatec. Sodelavci podjetja Elsing Inženiring, ki smo njihovi partnerji že od samega začetka, jim ob tem iskreno čestitamo in jim želimo še veliko uspešnih let.

K raznoliki in zanimivi vsebini tokratnega Informatorja so veliko prispevali tudi sodelavci Elsing Inženiringa. Jurij Božič, direktor Elsing Inženiringa, je predstavil ločilna stikala SOL in varnostna ločilna stikala SOL 30-SAFETY, s sprožnikom za daljinski izklop, ki so namenjena izklopu enosmernih tokokrogov med foto napetostnimi paneli in pretvorniki. S tem zapisom se je Informator s konkretnimi rešitvami pridružil v zadnjem času pri nas vse bolj aktualni problematiki požarne varnosti foto napetostnih elektrarn.

VIli Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, je v “našem nasvetu” predstavil uporabo prenosnih računalnikov v eksplozijsko ogroženih okoljih, ki je na angleškem trgu že zelo razširjena.

David Rupnik, samostojni projektant, je v “naši rešitvi” opisal izvedbo dveh “naprednih” stikalnih blokov, kjer so kompaktni odklopniki NZM nadzorovani s pomočjo komunikacijskih modulov in vmesnikov SmartWire-DT/Profibus.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator