Informator številka 59 informator 59

Informator številka 59

Zaradi številnih prednosti, ki jih imajo zbiralčni sistemi za razvod električne energije v primerjavi s kabelskimi sistemi, bi se morali tovrstni sistemi v naši praksi pogosteje uporabljati. O tem in drugih podrobnostih močnostnih zbiralk XP, ki pokrivajo tokovno območje 800 A do 6300 A, v svojem prispevku piše direktor Jurij Božič. Poleg osnovnih karakteristik sistema v članku predstavlja glavne gradnike sistema in načrtovanje zbiralčnih sistemov, ki ga strokovnjaki Elsinga izvajajo s pomočjo programskega orodja EATON Busbar Layout Tool. Dotakne se tudi problematike požarne varnosti sistema, problematiko montaže, zagona in vzdrževanja zbiralčnih sistemov. Z nekaj fotografijami prikaže tudi primere dobre uporabe tovrstnih sistemov.
Področje varnosti v strojegradnji se neprestano razvija. Tehnični direktor Janez Kokalj predstavlja nadgradnjo tipkala za izklop v sili s samonadzornim kontaktom, s katerim se kontrolira mehanska ustreznost tipkala. S takim dodatnim kontaktom (NO), ki je ob pravilni povezavi sklenjen in je v serijo povezan z glavnim kontaktom tipkala, lahko dosežemo najvišji nivo varnosti (SIL 3 oziroma PL e).
Novo družino frekvenčnih pretvornikov PowerXL, s katero je Eaton dopolnil svoj proizvodni program, na kratko predstavlja vodja projektov Bojan Caf. Družino, ki jo sestavljata seriji DC1, do moči 11 kW, in DA1, do moči 250 kW, med drugim odlikujejo tudi bogate komunikacijske možnosti in kot posebnost tudi Bluetooth vmesnik za daljinski nadzor in parametriranje frekvenčnikov.
LED tehnologija razsvetljave uspešno prodira tudi na eksplozijsko ogrožena področja. To v “našem nasvetu” predstavlja tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda. Daljša življenjska doba, manjši stroški vzdrževanja, odpornost na vibracije, dober svetilni izkoristek in enostavna regulacija svetlobnega toka, so glavne prednosti, zaradi katerih se LED razsvetljava kljub zamudnemu in dragemu certificiranju in trenutno še relativno visoki ceni, vse bolj uporablja tudi v eksplozijsko ogroženih okoljih. Pri tem zelo pomembno vlogo igra tudi proizvajalec STAHL, s svojim z zelo širokim naborom certificiranih izdelkov v protieksplozijski zaščiti.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator