Informator številka 58 informator 58

Informator številka 58

Odklopnik je osnovni zaščitni element nizkonapetostnih električnih inštalacij. Nabor različnih odklopnikov, ki se med seboj razlikujejo po namenu uporabe, različnih tehničnih lastnostih, velikosti in ne nazadnje tudi ceni, je velik. Zato Janez Kokalj, tehnični direktor, v “našem nasvetu” pojasnjuje izbiro ustreznega odklopnika do 63 A za industrijska okolja. Po nekaj letih razvoja in priprav, je ETON poslal na trg novo družino zbiralčnih sistemov Power Xpert, ki v štirih velikostnih razredih pokriva tokovno območje med 25 A in 6300 A. Družino na kratko predstavlja Jurij Božič, direktor, ki skupaj z Danetom Haličem, projektantom, predstavljajta tudi nekatere novosti pri vse pogosteje uporabljenih verificiranih stikalnih blokih xEnergy. Frekvenčna regulacija trifaznih asinhronskih motorjev se že dolgo uporablja pri reševanju različnih pogonskih problemov. Regulacija enofaznih asinhronskih motorjev pa do sedaj še ni bila uveljavljena. Bojan Caf, projektni inženir, predstavlja različne vrste asinhronskih motorjev in frekvenčni pretvornik PowerXL, ki ga je v ta namen na trg poslal EATON.

Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, predstavlja nov standard, ki obravnava novo vrsto zaščite “s” (special). Ta je namenjena naprednim izdelkom in tehnologijam, ki jih z veljavnimi standardi ne moremo pokriti. Kot je razloženo v uvodu, ideja o takem standardu ni nova. Proizvajalec Stahl je že pred mnogimi leti uspešno prodajal fluorescentno svetilko v zaščiti Exeds, kjer je bil v posebni zaščiti “s” izdelan okov dvopinske sijalke.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator