Informator številka 60 informator 60

Informator številka 60

Tokratna številka Informatorja, šestdeseta po vrsti, prinaša kar nekaj vsebinskih in oblikovnih novosti. Dosedanji podnaslov: “Revija podjetij Kolektor Sisteh in Elsing Inženiring” je zamenjan z novim: “Informator za načrtovalce tehnoloških sistemov v industriji, infrastrukturi in energetiki”. Vsebinsko je razdeljen v 5 sklopov in sledi strateški usmeritvi podjetja Kolektor Sisteh. Prvič je predstavljena nova rubrika Intervju, v kateri si lahko preberete intervju z Jurijem Božičem, direktorjem Elsing Inženiringa. Sicer pa se tokratni prispevki strokovnjakov Elsinga poleg tehničnih vsebin dotikajo tudi aktualnih inženirskih izzivov prihodnosti, kot so zelena trajnostna gradnja, racionalna izraba energentov in zmanjševanje emisij CO2. Jurij Božič, direktor, v svojem prispevku podrobneje predstavlja zbiralčni sistem EATON MP, ki pokriva tokovno območje 125 do 800 A. Zbiralčni sistemi so zaradi nizkih izgub pri prenosu električne energije, optimalne izrabe uporabljenih materialov, racionalne izrabe prostora v zgradbi, kjer so položeni, možnosti ponovne montaže in uporabe, fleksibilnosti in modularnosti, enostavne reciklaže, prilagodljivosti zahtevam prostora in uporabe, dobrih tehničnih lastnosti in dopadljivega videza, idealen element zelene trajnostne gradnje.

Skrb za okolje, zmanjševanje emisije C02 in zmanjševanje porabe energije so strateške usmeritve EU, ki vplivajo tudi na proizvajalce in uporabnike električne energije. Ena od skupin izdelkov, kjer so postavljene zahteve po višjih izkoristkih, so tudi nizkonapetostni elektro motorji, ki so glede na izkoristek razdeljeni v štiri razrede IE1 do IE3. Zahteve za razred IE4 so še v pripravi, kaj pa prinašajo zahteve za razred IE3, v svojem prispevku pojasnjuje Janez Kokalj, tehnični direktor. Nove zahteve ne vplivajo samo na proizvajalce motorjev, ampak posledično tudi na proizvajalce nizkonapetostne stikalne in zaščitne opreme. V prispevku boste lahko prebrali, kaj to konkretno pomeni za motorska zaščitna stikala PKZ in kontaktorje DIL proizvajalca EATON.

Kljub hitremu prodoru operacijskih panelov in procesnih računalnikov v eksplozijsko ogrožena okolja se v praksi še vedno veliko uporabljajo tudi različni prikazovalniki. Pod kakšnimi pogoji in na kakšen način jih lahko vgrajujemo v ohišja povečane varnosti Exe predstavlja Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje. Med drugim nam predstavlja zanimivo rešitev vgradnje Exi prikazovalnika Beka, ki skladno z zahtevami zaščite povečana varnost Exe zdrži mehansko udarno zdržnost 7J.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator