Elsing na seminarju z naslovom Danfoss High Power Drives

Elsing na seminarju z naslovom Danfoss High Power Drives danfoss seminar2010

Elsing Inženiring je 18. novembra v prostorih podjetja Danfoss v Ljubljani sodeloval na seminarju z naslovom Danfoss High Power Drives, na katerem so bile predstavljene rešitve in proizvodi, ki jih Danfoss lahko ponudi v segmentu frekvenčnih pretvornikov velike moči.

Na seminarju je projektni inženir podjetja Elsing Inženiring Bojan Caf predstavil referat z naslovom Harmonska popačenja v omrežjih s frekvenčnimi pretvorniki. Tema je tesno povezana s frekvenčnimi pretvorniki velikih moči, ki se vse pogosteje vgrajujejo v industrijska omrežja in zvišujejo nivo harmonskih popačenj napetosti in toka. Ta popačenja imajo različne negativne posledice na ostalo priključeno opremo, ki se odražajo predvsem v povečevanju izgub in krajšanju življenjske dobe vgrajene opreme. Problematika harmonskih popačenj je pereča in ima finančne posledice, zato jo je smiselno strokovno reševati.
Elsing Inženiring na tem področju lahko ponudi celovito rešitev, ki vključuje potrebne meritve, analizo, svetovanje in izdelavo projektne dokumentacije ter fizično izvedbo projekta.

Elsing Inženiring Izobraževanja

Elsing na seminarju z naslovom kako z inovativnimi rešitvami do prihrankov v proizvodnem procesu

Elsing na seminarju z naslovom kako z inovativnimi rešitvami do prihrankov v proizvodnem procesu seminar kokalj

Podjetje Elsing Inženiring je 12. maja v kongresnem centru Brdo pri Kranju sodeloval na seminarju z naslovom kako z inovativnimi rešitvami do prihrankov v proizvodnem procesu – praktični primeri uspešnih slovenskih podjetij, ki ga je organiziralo podjetje Kolektor Sinabit. Na seminarju je Janez Kokalj, tehnični direktor podjetja Elsing Inženiring, predstavil referat z naslovom Izkušnje in pasti pri načrtovanju kompleksnih procesnih projektov, v katerih so vsebovani tehnološki paketi iz tujine. V referatu je predstavil tovrstne bogate izkušnje, ki jih je podjetje Elsing pridobilo pri načrtovanju najzahtevnejših industrijskih postrojev. Več o seminarju si lahko preberete na spodnjem naslovu: www.sinabit.si

Elsing Inženiring Izobraževanja

Podjetje Elsing je sodelovalo na posvetovanju vzdrževalcev na Rogli

Na 19. Tehnološkem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije, ki je potekalo 15. in 16. oktobra na Rogli, je sodeloval tudi Elsing. Tehnični svetovalec našega podjetja za področje protieksplozijske zaščite Vili Granda je v četrtek, 15. oktobra, predstavil strokovni referat “Vzdrževanje električnih inštalacij v prašnem Ex-okolju”.

Prašno eksplozijsko ogroženo okolje je industrijsko okolje, v katerem se zaradi prahu, ki nastaja med tehnološkim procesom, lahko ustvarijo razmere, da zmes prahu in zraka ustvari potencialno eksplozivno atmosfero. Električne instalacije, ki jih vgrajujemo v prašnem eksplozijsko ogroženem okolju, morajo biti izvedene in vzdrževane skladno s standardoma SIST EN 61241-14 in SIST EN 61241-17, ki določata posebna pravila pri montaži in vzdrževanju električnih naprav v prašnem Ex-okolju. Če montažerji in uporabniki zadostijo zahtevam tega standarda, je vgrajena električna oprema primerna za vgradnjo in delovanje v takšnem okolju. Razen spoštovanja splošnih zahtev glede vzdrževanja so pri vzdrževanju v Ex-okoljih potrebni redni periodični pregledi ali stalno spremljanje dogajanja in preverjanje ustreznosti opreme s strani usposobljenega osebja.Članek: Vzdrževanje električnih inštalacij v prašnem Ex-okolju (PDF)

www.drustvo-dvs.si

Elsing Inženiring Izobraževanja

Seminar Nizkonapetostna stikalna oprema in naprave

V sklopu programa letnega izobraževanja za kupce in poslovne partnerje skupaj s sodelavci Synateca pripravljamo zanimiv seminar za projektante z naslovom Nizkonapetostna stikalna oprema in naprave. Seminar je namenjeno elektro projektantom oziroma vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z dimenzioniranjem in izbiranjem nizkonapetostne stikalne opreme in naprav, ki ustrezajo veljavnim standardom in dobri inženirski praksi.

Na brezplačnem seminarju vam bomo predstavili:

 • močnostno nizkonapetostno stikalno opremo podjetja Moeller,
 • selektivnost v nizkonapetostnih omrežjih in nastavitve odklopnikov,
 • nizkonapetostno stikalno opremo motorskih pogonov,
 • krmiljenje in signalizacijo,
 • nizkonapetostne stikalne bloke z višjo stopnjo notranje delitve in PTTA/TTA,
 • inteligentne stikalne bloke.

Predstavljeno opremo si boste lahko tudi ogledali. Seminar bo oktobra in novembra potekal v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novem mestu.
Podrobnosti o seminarju si lahko ogledate na spodnji povezavi:
http://sl.kolektorsynatec.si/o-podjetju/izobrazevanje/nn-stikalna-oprema-in-naprave/
Za več informacij pokličite Polonco Pagon, 05/37 206 77, polonca.pagon@synatec.si.

Elsing Inženiring Izobraževanja

Seminar Nizkonapetostna stikalna oprema in naprave

V sklopu programa letnega izobraževanja za kupce in poslovne partnerje skupaj s sodelavci Synateca pripravljamo brezplačni seminar za projektante z naslovom Nizkonapetostna stikalna oprema in naprave. Seminar je namenjeno elektroprojektantom oziroma vsem, ki se pri svojem delu srečujete z dimenzioniranjem in izbiranjem nizkonapetostne stikalne opreme in naprav, ki ustrezajo veljavnim standardom in dobri inženirski praksi.Na seminarju vam bomo predstavili:

 • močnostno nizkonapetostno stikalno opremo podjetja Moeller,
 • selektivnost v nizkonapetostnih omrežjih in nastavitve odklopnikov,
 • nizkonapetostno stikalno opremo motorskih pogonov,
 • krmiljenje in signalizacijo,
 • nizkonapetostne stikalne bloke z višjo stopnjo notranje delitve in PTTA/TTA,
 • inteligentne stikalne bloke.

Vso predstavljeno opremo si boste lahko tudi ogledali.
Seminar bomo predvidoma izvedli oktobra, in sicer v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Natančne datume bomo objavili na spletnih straneh.
Podrobnosti o seminarju si lahko ogledate na spodnji spletni povezavi:
http://sl.kolektorsynatec.si/o-podjetju/izobrazevanje/nn-stikalna-oprema-in-naprave/

Več informacij Polonca Pagon, 05/37 206 77, polonca.pagon(at)synatec.si.

Elsing Inženiring Izobraževanja

Izobraževanje: Prezračevanje podzemnih garaž

Izobraževanje: Prezračevanje podzemnih garaž logo izs

Dandanes si v urbanem naselju s strnjeno pozidavo težko predstavljamo novogradnjo, ki ne bi imela garaže. Zato bo 7. maja na Inženirski zbornici Slovenije potekalo izobraževanje z naslovom Prezračevanje podzemnih garaž. Izobraževalni program, ki je namenjen projektantom strojnih in elektro inštalacij, arhitektom, izdelovalcem študij požarne varnosti in investitorjem, sodi v okvir Akademije za izobraževanje pod okriljem Inženirske zbornice Slovenije na Jarški cesti 10b v Ljubljani. Problematiko električnih inštalacij v garažah bo predstavil Jure Božič, direktor podjetja Elsing Inženiring.
Celoten program lahko poiščete na spletnem naslovu www.izs.si, kjer najdete tudi vse podatke za prijavo. Dodatne informacije dobite pri IZS, na telefonski številki 01/547 33 17 pri gospe Poloni Okretič.

Elsing Inženiring Izobraževanja
Izobraževanje: Protieksplozijska zaščita izobrazevanje izs b

Izobraževanje: Protieksplozijska zaščita

16. in 17. aprila bo v prostorih podjetja Metrel v Horjulu potekalo izobraževanje z naslovom Projektiranje, vodenje del in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito. Izobraževalni program, ki je namenjen tehnologom in strojnikom, sodi v okvir Akademije za izobraževanje pod okriljem Inženirske zbornice Slovenije na Jarški cesti 10b v Ljubljani in Elektrotehnične zveze Slovenije EZS. Del programa, ki se nanaša na električno opremo in instalacije v eksplozijskih območjih, bosta izvedla Jure Božič, direktor družbe Elsing Inženiring in Vili Granda, tehnični svetovalec. S tem pri Elsingu nadaljujemo svoje poslanstvo širjenja strokovnosti. Prepričani smo namreč, da je potrebno znanja, ki jih pridobivamo, deliti s svojimi kolegi in strankami, saj nam le splošno tehnološko razvito okolje lahko ponudi še več izzivov.

Celoten program lahko poiščete na spletnih naslovih www.ezs-zveza.si in www.izs.si, kjer najdete tudi vse podatke za prijavo. Dodatne informacije dobite pri IZS, na telefonski številki 01/547 33 17 pri gospe Poloni Okretič.

Elsing Inženiring Izobraževanja

Elsing sodeluje na seminarju Slovenskega združenja za požarno varstvo

Elsing sodeluje na seminarju Slovenskega združenja za požarno varstvo szpv logo

Elsing Inženiring bo sodeloval na seminarju “Izredni dogodki v podzemnih garažah, evakuacija večjega števila ljudi in vodenje večjih intervencij”, ki ga prireja Slovensko združenje za požarno varnost. Seminar bo v Kranju, 15. in 16. oktobra 2008. Na seminarju bo Jure Božič, direktor podjetja Elsing Inženiring, predstavil referat z naslovom “Električne napeljave in njene značilnosti in nevarnosti za intervencijo v podzemnih garažah”, ki ga je pripravil skupaj s strokovnjaki podjetja Finea Trade. Več o seminarju lahko izveste na spodnjem naslovu:

www.szpv.si

Elsing Inženiring Izobraževanja

Elsing sodeluje na posvetovanju vzdrževalcev na Rogli

Elsing sodeluje na posvetovanju vzdrževalcev na Rogli dvs logo 1

Inženiring se bo udeležil 18. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije, ki bo potekalo 9. in 10. oktobra na Rogli. Vili Granda, tehnični svetovalec našega podjetja za področje protieksplozijske zaščite, bo v četrtek, 9. oktobra, predstavil strokovni referat “Pregledi v Ex-okolju”.

S sprejemom in uveljavitvijo nove ATEX-zakonodaje so se pojavile tudi nekatere novosti pri vzdrževanju in pregledih električnih naprav v Ex-okolju. Zakonodaja predvideva različne vrste pregledov, med katerimi imata posebno mesto prvi in začetni pregled, predvideni pa so tudi periodični pregledi, ki se ponavljajo v določenem časovnem obdobju, vendar največ v ciklusu 3 let. Ker se pogosto pojavlja vprašanje, na kakšen način najbolj smiselno in optimalno porazdeliti predpisane preglede, smo pripravili predstavitev dveh predlogov iz nemške prakse, ki ju lahko prenesemo tudi v naša podjetja.

www.drustvo-dvs.si

Elsing Inženiring Izobraževanja

Pooblaščeni inženirji varnostnih sistemov

Trije uslužbenci Elsinga – Jure Božič, Janez Kokalj in Edo Strah – so se udeležili strokovnega usposabljanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov, ki je potekalo v maju in juniju 2008 na Zbornici RS za zasebno varovanje v Ljubljani. Vsi trije so usposabljanje uspešno zaključili ter tako pridobili certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji za usposobljenost za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov.

Podjetje ELSING s tem izpolnjuje vse pogoje za pridobitev Licence za načrtovanje varnostnih sistemov. S pridobitvijo te licence bo podjetje v prihodnje smelo načrtovati vse vrste varnostnih sistemov: poleg protipožarnih sistemov in detekcijskega merjenja eksplozivnih plinov še protivlomne sisteme, sisteme pristopne kontrole, video nadzorne sisteme in alarmne sisteme za varovanje oseb.

Elsing Inženiring Izobraževanja