Podjetje Elsing je sodelovalo na posvetovanju vzdrževalcev na Rogli

Na 19. Tehnološkem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije, ki je potekalo 15. in 16. oktobra na Rogli, je sodeloval tudi Elsing. Tehnični svetovalec našega podjetja za področje protieksplozijske zaščite Vili Granda je v četrtek, 15. oktobra, predstavil strokovni referat “Vzdrževanje električnih inštalacij v prašnem Ex-okolju”.

Prašno eksplozijsko ogroženo okolje je industrijsko okolje, v katerem se zaradi prahu, ki nastaja med tehnološkim procesom, lahko ustvarijo razmere, da zmes prahu in zraka ustvari potencialno eksplozivno atmosfero. Električne instalacije, ki jih vgrajujemo v prašnem eksplozijsko ogroženem okolju, morajo biti izvedene in vzdrževane skladno s standardoma SIST EN 61241-14 in SIST EN 61241-17, ki določata posebna pravila pri montaži in vzdrževanju električnih naprav v prašnem Ex-okolju. Če montažerji in uporabniki zadostijo zahtevam tega standarda, je vgrajena električna oprema primerna za vgradnjo in delovanje v takšnem okolju. Razen spoštovanja splošnih zahtev glede vzdrževanja so pri vzdrževanju v Ex-okoljih potrebni redni periodični pregledi ali stalno spremljanje dogajanja in preverjanje ustreznosti opreme s strani usposobljenega osebja.Članek: Vzdrževanje električnih inštalacij v prašnem Ex-okolju (PDF)

www.drustvo-dvs.si

Elsing Inženiring Izobraževanja