Elsing na seminarju z naslovom Danfoss High Power Drives

Elsing na seminarju z naslovom Danfoss High Power Drives danfoss seminar2010

Elsing Inženiring je 18. novembra v prostorih podjetja Danfoss v Ljubljani sodeloval na seminarju z naslovom Danfoss High Power Drives, na katerem so bile predstavljene rešitve in proizvodi, ki jih Danfoss lahko ponudi v segmentu frekvenčnih pretvornikov velike moči.

Na seminarju je projektni inženir podjetja Elsing Inženiring Bojan Caf predstavil referat z naslovom Harmonska popačenja v omrežjih s frekvenčnimi pretvorniki. Tema je tesno povezana s frekvenčnimi pretvorniki velikih moči, ki se vse pogosteje vgrajujejo v industrijska omrežja in zvišujejo nivo harmonskih popačenj napetosti in toka. Ta popačenja imajo različne negativne posledice na ostalo priključeno opremo, ki se odražajo predvsem v povečevanju izgub in krajšanju življenjske dobe vgrajene opreme. Problematika harmonskih popačenj je pereča in ima finančne posledice, zato jo je smiselno strokovno reševati.
Elsing Inženiring na tem področju lahko ponudi celovito rešitev, ki vključuje potrebne meritve, analizo, svetovanje in izdelavo projektne dokumentacije ter fizično izvedbo projekta.

Elsing Inženiring Izobraževanja