Elsingova strokovnjaka Janez Kokalj in Jure Božič bosta predavala na izobraževalnem seminarju »Projektiranje, vodenje del in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito«

Seminar, ki bo potekal 22. in 23. 4. 2008, organizira Elektrotehniška zveza Slovenije v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije. Namenjen je podjetjem, organizacijam in posameznikom, ki se ukvarjajo s projektiranjem, vodenjem del in nadziranjem del za protieksplozijsko zaščito v objektih, v katerih obstaja nevarnost nastajanja eksplozivnih atmosfer in jih je potrebno s tehničnimi sredstvi ter organizacijskimi ukrepi preprečiti ali vsaj omejiti, da bi zagotovili varnost in varovanje zdravja ljudi ter preprečili poškodovanje premoženja.

Dodatne informacije o izobraževanju lahko kandidati dobijo na naslovu:

Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana
E-pošta: ezs@guest.arnes.si
tel.: 01 511 30 00, faks: 01 511 30 04
in
Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10/b, 1000 Ljubljana
E-pošta: polona.okretic@izs.si
tel.: 01/547 33 17 , faks 01/547 33 20

Prijavo na izobraževanje pošljete na naslov:

Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana,
na elektronski naslov ezs@guest.arnes.si ali na faks 01 511 30 04.
ali
Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10/b, 1000 Ljubljana,
na elektronski naslov polona.okretic@izs.si ali na faks 01/547 33 20.

Rok prijave je 15. april 2008.

Več informacij o seminarju

Elsing Inženiring Izobraževanja

Standardizacija v eksplozijskem okolju

Standardizacija v eksplozijskem okolju dvs logo

Letošnjega Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije se Elsing Inženiring skupaj s partnerskim podjetjem Kolektor Synatec udeležuje s strokovnim referatom Standardizacija v Ex-okolju, ki ga bo udeležencem predstavil tehnični svetovalec v podjetju Elsing, Vili Granda. Posvetovanje bo letos že 17. po vrsti in bo potekalo na Rogli 18. in 19. oktobra.

Standardizacija za naprave v eksplozijsko ogroženi atmosferi se je v zadnjih letih precej spreminjala, spremembe pa lahko pričakujemo tudi vnaprej, saj glede na določila ATEX direktive vsa področja še vedno niso povsem urejena. Ne le to: medsebojno se morajo uskladiti tudi različni standardizacijski organi po svetu, saj se je razvoj zakonodaje in standardizacije po svetu oblikoval različno, zaradi česar je prihajalo tudi do različnih rešitev v standardih. Evropski standardi, ki so se pod okriljem CENELEC-a (European Committee for Electrotechnical Standardization) izoblikovali bolj na nemški praksi, so trenutno še veljavni, nadomeščajo pa jih harmonizirani standardi v okrilju IEC (International Electrotechnical Commission).

Elsing Inženiring Izobraževanja
Seminar Strojegradnja seminar strojegradnja

Seminar Strojegradnja

Elsingovi strokovnjaki s(m)o spet dejavni na izobraževalnem področju. Za naše kupce in poslovne partnerje v aprilu pripravljamo seminar Strojegradnja. Seminar, ki ga organiziramo v sodelovanju s partnerskim podjetjem Synatec, je namenjen elektro projektantom, tehnologom in konstruktorjem v strojegradnji in vzdrževanju ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z izbiro elektro elementov za stroje in naprave.
O izboru in dimenzioniranju gradnikov električnega stikalnega bloka bosta govorila Janez Kokalj, tehnični direktor v Elsing Inženiringu, ter Slavko Munih, ki v podjetju Synatec skrbi za prodajo in svetovanje. V drugem delu seminarja bo o izbiri in uporabi gradnikov za izvedbo varnostnih funkcij na stroju predaval Ladislav Kolednik, Synatec. Seminar bosta zaključila Igor Jug in Iztok Jereb, Synatec, s predavanjem o krmilni tehniki v strojegradnji.

Seminar bo izveden dvakrat, in sicer 24. aprila v Mariboru, v Hotelu Arena, in 26. aprila v Ljubljani, v prostorih tovarne Belinka.

Program in prijava

Elsing Inženiring Izobraževanja
Izobraževanje: Protieksplozijska zaščita nacrtovanje instalacij b

Izobraževanje: Protieksplozijska zaščita

V torek, 6. marca, od 13:00 do 16:30 vabljeni na izobraževanje z naslovom Protieksplozijska zaščita, graditev objektov v protieksplozijski zaščiti, vgradnja in vzdrževanje opreme, varnost in varovanje zdravja delavcev. Izobraževalni program poteka v okviru Akademije za izobraževanje pod okriljem Inženirske zbornice Slovenije na Jarški cesti 10b v Ljubljani. Del programa, ki se nanaša na električno opremo in instalacije v eksplozijskih območjih bo izvedel Jure Božič, direktor družbe Elsing Inženiring. S tem pri Elsingu samo nadaljujemo svoje poslanstvo. Prepričani smo, da je potrebno znanja, ki jih pridobivamo, deliti s svojimi kolegi in strankami, saj nam le splošno tehnološko razvito okolje lahko ponudi še več izzivov.

Celoten program lahko poiščete na spletnem naslovu www.izs.si, kjer najdete tudi vse podatke za prijavo. Dodatne informacije dobite pri IZS, na telefonski številki 01/547 33 17 pri gospe Poloni Okretič.

Elsing Inženiring Izobraževanja