Standardizacija v eksplozijskem okolju

Standardizacija v eksplozijskem okolju dvs logo

Letošnjega Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije se Elsing Inženiring skupaj s partnerskim podjetjem Kolektor Synatec udeležuje s strokovnim referatom Standardizacija v Ex-okolju, ki ga bo udeležencem predstavil tehnični svetovalec v podjetju Elsing, Vili Granda. Posvetovanje bo letos že 17. po vrsti in bo potekalo na Rogli 18. in 19. oktobra.

Standardizacija za naprave v eksplozijsko ogroženi atmosferi se je v zadnjih letih precej spreminjala, spremembe pa lahko pričakujemo tudi vnaprej, saj glede na določila ATEX direktive vsa področja še vedno niso povsem urejena. Ne le to: medsebojno se morajo uskladiti tudi različni standardizacijski organi po svetu, saj se je razvoj zakonodaje in standardizacije po svetu oblikoval različno, zaradi česar je prihajalo tudi do različnih rešitev v standardih. Evropski standardi, ki so se pod okriljem CENELEC-a (European Committee for Electrotechnical Standardization) izoblikovali bolj na nemški praksi, so trenutno še veljavni, nadomeščajo pa jih harmonizirani standardi v okrilju IEC (International Electrotechnical Commission).

Elsing Inženiring Izobraževanja