Elsing sodeluje na posvetovanju vzdrževalcev na Rogli

Elsing sodeluje na posvetovanju vzdrževalcev na Rogli dvs logo 1

Inženiring se bo udeležil 18. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije, ki bo potekalo 9. in 10. oktobra na Rogli. Vili Granda, tehnični svetovalec našega podjetja za področje protieksplozijske zaščite, bo v četrtek, 9. oktobra, predstavil strokovni referat “Pregledi v Ex-okolju”.

S sprejemom in uveljavitvijo nove ATEX-zakonodaje so se pojavile tudi nekatere novosti pri vzdrževanju in pregledih električnih naprav v Ex-okolju. Zakonodaja predvideva različne vrste pregledov, med katerimi imata posebno mesto prvi in začetni pregled, predvideni pa so tudi periodični pregledi, ki se ponavljajo v določenem časovnem obdobju, vendar največ v ciklusu 3 let. Ker se pogosto pojavlja vprašanje, na kakšen način najbolj smiselno in optimalno porazdeliti predpisane preglede, smo pripravili predstavitev dveh predlogov iz nemške prakse, ki ju lahko prenesemo tudi v naša podjetja.

www.drustvo-dvs.si

Elsing Inženiring Izobraževanja