Elsingova strokovnjaka Janez Kokalj in Jure Božič bosta predavala na izobraževalnem seminarju »Projektiranje, vodenje del in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito«

Seminar, ki bo potekal 22. in 23. 4. 2008, organizira Elektrotehniška zveza Slovenije v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije. Namenjen je podjetjem, organizacijam in posameznikom, ki se ukvarjajo s projektiranjem, vodenjem del in nadziranjem del za protieksplozijsko zaščito v objektih, v katerih obstaja nevarnost nastajanja eksplozivnih atmosfer in jih je potrebno s tehničnimi sredstvi ter organizacijskimi ukrepi preprečiti ali vsaj omejiti, da bi zagotovili varnost in varovanje zdravja ljudi ter preprečili poškodovanje premoženja.

Dodatne informacije o izobraževanju lahko kandidati dobijo na naslovu:

Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana
E-pošta: ezs@guest.arnes.si
tel.: 01 511 30 00, faks: 01 511 30 04
in
Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10/b, 1000 Ljubljana
E-pošta: polona.okretic@izs.si
tel.: 01/547 33 17 , faks 01/547 33 20

Prijavo na izobraževanje pošljete na naslov:

Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana,
na elektronski naslov ezs@guest.arnes.si ali na faks 01 511 30 04.
ali
Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10/b, 1000 Ljubljana,
na elektronski naslov polona.okretic@izs.si ali na faks 01/547 33 20.

Rok prijave je 15. april 2008.

Več informacij o seminarju

Elsing Inženiring Izobraževanja