Sodelovanje na seminarju Kolektor ETRA 2010 seminar etra

Sodelovanje na seminarju Kolektor ETRA 2010

Na vsakoletnem strokovnem seminarju, ki ga za svoje partnerje organizira in izvede podjetje Kolektor Etra, je letos sodelovalo tudi podjetje Elsing Inženiring. Seminar je bil 23. in 24. novembra na Bledu, na njem pa so bili predstavniki podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, prenosom, distribucijo in porabo električne energije. Na seminarju, ki je bil namenjen tehnološkim in razvojnim novostim pri proizvodnji energetskih transformatorjev, je Jurij Božič, direktor podjetja Elsing Inženiring, predstavil referat z naslovom: “Nizkonapetostni stikalni bloki kot element zanesljivega napajanja lastne rabe elektro energetskih objektov”. V referatu je med drugim predstavil sodobne inženirske prakse na tem področju, novosti v standardizaciji ter prednosti uporabe tipskih stikalnih blokov. Konkretno je predstavil družino stikalnih blokov xEnergy proizvajalca Eaton/Moeller in pojasnil vlogo podjetij Kolektor Synatec, Enerprom in Elsing, ki sodelujejo pri tem programu.

Elsing Inženiring Izobraževanja