Praznovali smo skupaj z nadgoriškimi gasilci

Že vse odkar smo se leta 2006/07 preselili v našo hišo na Jazbečevi 20, tkemo dobre medsosedske vezi s celotno lokalno skupnostjo, toda med vsemi našimi sosedi posebno mesto pripada nadgoriškim gasilcem.

Prostovoljno gasilsko društvo Nadgorica letos praznuje 110. obletnico delovanja. Na slovesnem občnem zboru so nam člani PGD Nadgorica v zahvalo za dolgoletno odlično sodelovanje podelili jubilejno priznanje, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Čestitamo jim ob obletnici in jim želimo, da še naprej tako uspešno gojijo to plemenito dejavnost in pomagajo ljudem in naravi takrat, ko je to najbolj potrebno. Še zlasti pozdravljamo njihova prizadevanja, da svoje vrednote – pomagati v stiski – prenašajo tudi na mladi rod.

Čestitke vsem članom PGD Nadgorica in tokrat za konec njihov, gasilski pozdrav: Na pomoč!

 

Praznovali smo skupaj z nadgoriškimi gasilci 71 PGD Nadgorica priznanje

pgd-nadgorica.com

Elsing Inženiring O podjetju

Elsingovi strokovnjaki v vlogi predavateljev na izobraževanjih panožnih zvez

Elsingovi strokovnjaki v vlogi predavateljev na izobraževanjih panožnih zvez logo izs Elsingovi strokovnjaki v vlogi predavateljev na izobraževanjih panožnih zvez logo ezs

Inženirska zbornica Slovenije (IZS) in Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS) sta dve glavni panožni zvezi, ki skrbita, da (elektro)inženirji ohranjajo stik z novostmi in osvežujejo svoje znanje. Omenjenih izobraževanj se strokovnjaki iz Elsinga redno udeležujemo, pogosto pa stopimo kar za predavateljski pult. Biti v vlogi predavatelja je za nas priznanje in hkrati odgovornost, saj želimo svojim kolegom prenesti aktualno znanje na najboljši možen način. Lani smo z obema zvezama nadaljevali plodno sodelovanje na področju izobraževanj in izvedli več video izobraževanj.

Na dvodnevnem obnovitvenem seminarju za pooblaščene inženirje elektrotehnike, ki je v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije potekal 15. in 16. decembra 2021, je Jurij Božič, direktor Elsing Inženiringa, predstavil temo Specifičnosti projektiranja v eksplozijsko ogroženih okoljih.

Vili Granda je z novostmi s področja protieksplozijsko zaščitene opreme in inštalacij sodeloval na več izobraževalnih dogodkih Elektrotehniške zveze Slovenije.

 

Več na spodnjih povezavah:

https://www.izs.si/izobrazevanja/izs-izobrazevanja/?education=I-0085/2020

http://www.ezs-zveza.si/objave/

Elsing Inženiring Izobraževanja

Informator številka 70

Izšla je jubilejna, že 70. številka revije Informator, ki za prenovljeno zunanjo podobo skriva veliko zanimivega branja. Tokratni Informator posebno pozornost posveča še enemu okroglemu jubileju, 30-letnici delovanja podjetja Kolektor SISTEHA. Sodelavci Elsing Inženiringa, ki s podjem Kolektor uspešno sodelujemo vse od nastanka obeh podjetji in ki to revijo soustvarjamo že vse od prve številke naprej, jim ob tem iskreno čestitamo in jim želimo še veliko poslovnih uspehov, dobrega sodelovanja ter zanimivih in poučnih Informatorjev.

Od septembra 2021 sta v veljavi novi Pravilnik za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in pripadajoča tehnična smernica TSG-N-002:2021, Nizkonapetostne električne inštalacije, ki je nadomestila staro smernico iz leta 2013. Oba, za področje elektrotehnike zelo pomembna  dokumenta, ne prinašata revolucionarnih sprememb, vseeno pa precej novosti, ki bodo vplivale na vsakodnevno delo vseh, ki se ukvarjamo s področjem električnih inštalacij. Kot vse predhodne smernice, tudi ta vključuje poglavje o Električnih razdelilnikih (NN sestavih), ki so najpomembnejši del vsake inštalacije, saj se z njihovo pomočjo dosega potrebno varnost, požarno varnost, funkcionalnost, razpoložljivost napajanja in komunikacijsko dostopnost vgrajenih sistemov v celotni življenjski dobi. To področje vsebinsko obravnava družina standardov SIST 61439, ki jo v članku predstavlja Jurij Božič, direktor podjetja Elsing Inženiring. Razlog predstavitve je v tem, da je julija izšel nov standard, SIST EN 61439-1:2021, ki je temeljni standard te družine in uvaja precej novosti, ki jih bo potrebno čim prej sprejeti v vsakodnevno prakso.

V tokratni številki je predstavljena tudi nova družina varovalčnih ločilnih stikal CH, proizvajalca Eaton Bussmann, ki vključuje tri velikosti cilindričnih vložkov, in sicer do nazivih tokov 125 A, z možnostjo prekinitve N-pola, z možnostjo LED indikacije, in pri nekaterih velikostih tudi pomožne kontakte.  Družino varovalčnih ločilnih stikal, ki je izdelana po standardu SIT EN 60269-1 in 2, je predstavil Vasja Škerjanec, Elsingov projektant.

Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, v svojem članku predstavlja tehnologijo računalnikov “ThinClient”, gradnika industrije 4.0, ki bo predstavljala prihodnost HMI (Humane Machine Interface) delovnega okolja in bo omogočala praktično univerzalno uporabo v običajnih, eksplozijsko ogroženih in tudi čistih industrijskih okoljih. Sistem ustreza zahtevam CFR in GAMP priporočil in ima ATEX in IECEx certifikate.

Informator si v celoti lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator

Številčnejši in pomlajeni – pripravljeni na nove skupne uspehe

Spoštovani partnerji, cenjeni naročniki, s ponosom vam sporočamo, da smo okrepili in pomladili našo strokovno ekipo in da se novih projektov odslej lahko lotevamo še hitreje, celoviteje in še bolj zavzeto. Ne glede na to, pred kako zahteven ali obširen izziv nas boste postavili, bomo zanj poiskali odgovore z ekipo strokovnjakov, ki se je okrepila za štiri nove sodelavce in po novem šteje 26 članov.

Pridružili so se nam štirje novi inženirji: izkušeni projektant, pooblaščeni inženir, Boštjan Štih, univ. dipl. inž. el., izkušeni avtomatik, Peter Šilak, univ. dipl. inž. el., ter dva mlada bodoča inženirja, absolventa elektrotehnike, Žiga Loboda in Marijan Capuder.

Pri podjetju Elsing vselej poudarjamo, da so ključna prednost našega podjetja odlični zaposleni, strokovnjaki, ki jih odlikujejo bodisi dolgoletne izkušnje, bodisi svež pristop in mladostna inovativnost. V Elsingu imamo oboje – modrost izkušenj in zagnanost mladih. Vselej se trudimo, da bi našim zaposlenim zagotovili najboljše pogoje dela in jih podprli pri njihovem strokovnem in osebnem razvoju. Morda tudi zato naše podjetje beleži izjemno nizko fluktuacijo zaposlenih. V zadnjih 10 letih nas je zaradi nove zaposlitve zapustilo 1 oseba, pridružilo pa se nam je 12 novih sodelavcev.
Za vas bomo še naprej pripravljali zanesljive in temeljite procesne rešitve. Tudi zaradi naše številčnejše ekipe sodelavcev ste lahko prepričani, da boste dobili najboljšo možno storitev v dogovorjenem času. S tako razširjeno in pomlajeno ekipo smo pripravljeni za nove skupne uspehe.

Elsing Inženiring O podjetju

Sodelovanje pri izobraževalnih aktivnostih IZS – Inženirska zbornica Slovenije in EZS- Elektrotehniška zveza Slovenije

Sodelovanje pri izobraževalnih aktivnostih IZS - Inženirska zbornica Slovenije in EZS- Elektrotehniška zveza Slovenije logo izs etz

Sodelovanje z Elektrotehniško zvezo Slovenije (EZS) in Inženirsko zbornico Slovenije se je na področju izobraževanja nadaljevalo tudi v preteklem obdobju. Strokovnjaki Elsinga so sodelovali pri več video izobraževalnih aktivnostih, ki sta jih organizirali obe zvezi. Na dvodnevnem obnovitvenem seminarju za pooblaščene inženirje elektrotehnike 11. decembra 2020 je Jurij Božič predstavil temo Specifičnosti projektiranja v eksplozijsko ogroženih okoljih.
Na večdnevnem specialističnem video seminarju z naslovom Projektiranje, vodenje del in nadziranje del za objekte in tehnološke procese, ki zahtevajo protieksplozijsko zaščito, ki je bil organiziran za matične sekcije gradbenikov, strojnikov, tehnologov in elektrotehnikov od 26. januarja do 4. februarja 2021 je Jurij Božič predstavil Električne inštalacije in opremo v eksplozijsko ogroženih okoljih, Janez Kokalj posebnosti lastnovarnih Exi inštalacij, Vili Granda pa tehnološko opremo, elektro opremo in inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih.

Vili Granda je z novostmi na področju protieksplozijsko zaščitne opreme in inštalacij sodeloval tudi na več dogodkih EZS.

» Več informacij:
    www.izs.si/izobrazevanja/izs-izobrazevanja/?education=I-0085/2020
    www.ezs-zveza.si/objave/

Elsing Inženiring Izobraževanja
Informator 69

Informator številka 69

Zavidljiva vztrajnost in tradicionalnost spremljata to publikacijo, ki je bila natisnjena že 69 krat. Preživela je že mnoge razburljive čase, tudi digitalizacijo in Covid. Za drugo leto ji uredniki napovedujejo spremembe. Upamo, da bo še naprej zanimiva in predvsem koristna za bralce.

Od vsega začetka so pri njeni strokovni vsebini sodelovali tudi sodelavci Elsing inženiring. Tudi tokrat je tako. Projektant Dane Halič v svojem članku z razlago pojma “naznačeni tok” pojasnjuje problematiko ustreznega dimenzioniranja zaščitnih stikal, ki so skladno z veljavnimi standardi družine SIST EN 61439-1,2, vgrajeni v nizkonapetostne sestave.

Tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda predstavlja uporabni rešitvi za elektro ogrevanje kontejnerjev, v katerih je lahko eksplozijsko ogroženo okolje in v katerih temperature v zimskem času ne smejo biti prenizke. Za manjše moči so primerne enofazne rešitve s termostatskim krmiljenjem v glavnem tokokrogu, za večje moči pa trifazne z indirektnim krmiljenjem kontaktorja.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator

SKID – ročna polnilnica plinskih jeklenk

Elsing je razvil kompaktno napravo za polnjenje malih plinskih jeklenk, ki jo je možno, z upoštevanjem zakonskih odmikov, brez gradbenega dovoljenja, hitro in enostavno postaviti na želeno mesto. Izdelana je skladno z veljavno zakonodajo in ima Certifikat TÜV po tlačni direktivi 2014/68/EU in certifikat SIQ o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti in vgrajene Ex opreme po ATEX direktivi 2014/34/EU.

Polnilnica je namenjena ročnemu polnjenju različnih malih plinskih jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom (UNP), ki se uporabljajo pri kampiranju, v avtodomih, kamionih, plovilih …

Naprava je mobilna, sestavljena iz nosilnega jeklenega podstavka, na katerem je vgrajen rezervoar prostornine do 5 m3, črpalka za prečrpavanje UNP, cevne tlačne instalacije ter potrebna merilno regulacijska oprema. Na podstavku je tudi pokrit, z mrežo in vrati zaprt podest, kjer se polnijo jeklenke. Ker so praktično vsi deli naprave na jeklenem podstavku, je mogoče napravo relativno enostavno kompletno prestaviti na drugo lokacijo.

Upravljanje polnilnice je zelo enostavno, saj imamo le tipkalo za vklop črpalke, ki deluje, dokler je tipka pritisnjena. Količina načrpanega UNP v jeklenko se izmeri s tehtnico, na kateri se jeklenka polni. Črpalka je zaščitena pred suhim tekom. Če zmanjka plina v rezervoarju ali je ventil pod njim zaprt, se črpanje samodejno ustavi.

Okoli mesta polnjenja jeklenk in polnjenja rezervoarja, je eksplozivna cona ogroženosti, zato je za vsako umestitev polnilne naprave v prostor, izdelan poseben elaborat eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja, celotna naprava pa je izdelana v protieksplozijski zaščiti II 2 G IIA T4.

Električna omarica za napajanje in krmiljenje polnilnice se montira na ustrezno mesto v bližini, praviloma izven Ex cone. Električne inštalacije od objekta uporabnika, do polnilnice in po njej sami, se izvedejo po postavitvi naprave in se prilagodijo objektu uporabnika.

Pred zagonom in uporabo polnilne naprave je potreben pregled s strani pooblaščene institucije za pridobitev certifikata o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti in vgraditve Ex-opreme. Prav tako je potrebno opraviti prevzemni pregled tlačne posode s strani inšpekcije za energetiko in rudarstvo na Ministrstvu za infrastrukturo. Po uspešno opravljenem pregledu inšpekcija tlačno posodo polnilnice vpiše v register in izda knjigo pregledov.

Elsing lahko ponudi izvedbo polnilnice na ključ, z vso potrebno dokumentacijo in organizacijo pregledov. Svetujemo vam tudi glede obveznega vzdrževanja in periodike pregledov.

Elsing Inženiring Projekti

Pripojitev podjetja ATOS

Na svoji uspešni poti smo v podjetju Elsing inženiring naredili še en zelo pomemben strateški in razvojni korak. Pripojili smo uspešno podjetje ATOS, podjetje za avtomatizacijo procesov v industriji www.atos.si.

S tem smo povečali strokovne kompetence na področju avtomatizacije in razširili ponudbo storitev na trgu. Odslej boste pri Elsing inženiringu poleg že pregovorno vrhunske projektne dokumentacije in inženiringa dobili tudi vrhunsko programsko opremo za krmiljenje in nadzor procesov. Celovite odgovore na vaše potrebe bomo zagotavljali z ekipo izkušenih in mlajših strokovnjakov, z znanjem in mednarodnimi referencami s področja skladiščne tehnike, galvanizacije in čiščenja industrijskih odpadnih vod ter različnih drugih procesov, od strojev in naprav do proizvodnih linij.

Strokovnjaki podjetij Elsing in Atos bomo združeni delovali v poslovnem objektu Elsing, zato se bodo kontaktni podatki novozaposlenih spremenili, o čemer vas bomo obvestili naknadno. Kontaktne podatke lahko najdete tudi na naši spletni strani.

Tudi po združitvi naše vrednote ostajajo nespremenjene. Temelji našega delovanja ostajajo visoka strokovnost, zanesljivost in zaupanje ter družbeno odgovorno ravnanje. Upamo, da bomo z njimi še naprej učinkovito izpolnjevali vaša pričakovanja in se veselimo uspešnega sodelovanja z vami tudi v prihodnje.

S pripojitvijo podjetja Atos smo prevzeli tudi sodelovanje na projektu ATP 4.0.

Elsing Inženiring O podjetju

Brezogljičnosti naproti – Elektrika v plin (P2G)

Za doseganje zelo ambicioznih energetskih ciljev, ki si jih je za bližnjo prihodnost postavila Evropa in z njo Slovenija, bo treba v elektroenergetske sisteme vključevati veliko novih obnovljivih virov električne energije (OVE). Ti imajo ključno slabost in to je, da električne energije ne proizvajajo takrat, ko jo energetski sistem potrebuje, ampak takrat, ko so viri na voljo (sonce, veter, voda …). Zato bo treba v elektro energetske sisteme vgrajevati tudi akumulatorske baterije, v katerih se bo shranjeval trenutni višek električne energije, ki se bo nato spet vračal nazaj v omrežja. Električna energija pa se lahko shranjuje tudi s pretvorbo v plin (P2G), kar je uspešno potrdil evropski razvojni projekt “Store&Go“. Pri tem se višek električne energije s pomočjo elektrolizatorjev pretvori v vodik, ki se kot energent lahko uporablja direktno v gorivnih celicah ali pa se ga do določenega odstotka vtiska v obstoječa distribucijska omrežja zemeljskega plina. Razvojni projekt je šel še korak dlje, saj je proizvodnjo vodika nadgradil z metanizacijo, kjer s pomočjo vodika in CO2, proizvedejo sintetični metan, ki ima ogromne možnosti hranjenja v obstoječih distribucijskih plinskih omrežjih. Proces pretvorbe si lahko nazorno ogledate v video predstavitvi.

V Elsingu smo pravi partner za tovrstne projekte, saj poleg električnih sistemov in eksplozijske ogroženosti že od leta 1984, ko smo sodelovali pri izgradnji proizvodnje vodika in CO2 v Belinki, obvladujemo tudi plinske tehnologije, kar potrjujemo tudi z različnimi uspešnimi projekti.

» Več o plinskih tehnologijah si lahko ogledate na www.siplin.si.

Elsing Inženiring Tehnologija
Turški tok

Turški tok – Elsing je sodeloval pri izgradnji plinskega sprejemnega terminala Kiyiköy

Zelo smo ponosni, da smo imeli priložnost sodelovati pri tako velikem in zahtevnem projektu, kot je plinovod Južni tok (Turški tok) čez Črno morje od Rusije do Turčije.

V ta projekt nas je leta 2018 povabilo podjetje Comita d.d., Slovenija. Obseg dobave družbe Comita je bil načrtovanje in inženiring ICSS (integrirani nadzorni in varnostni sistem) za obalni sprejemni terminal (RT) v Turčiji, blizu vasi Kiyiköy.

Elsing je pri tem opravil naslednje aktivnosti:

  • 1. izvedbo elektro projekta sistema za varno varovanje (Safe Guarding System) sprejemnega terminala (RT)
  • 2. sodelovanje pri tovarniškem prevzemu (FAT) elektro opreme v Kranju,
  • 3. sodelovanje Janeza Kokalja, certificiranega inženirja funkcijske varnosti, pri upravljanju funkcijske varnosti (FSM).

Kompleten sistem je v obratovanju, čaka pa nas še izdelava projektov izvedenih del.
Z izvedenim projektom smo dokazali, da je podjetje Elsing s svojim inženirskim znanjem, izkušnjami, organizacijo dela in kadri, kos tudi najzahtevnejšim projektom v mednarodnem okolju.

» Več o zanimivem projektu: turkstream.info

Elsing Inženiring Projekti