Informator številka 74

Sodelavci Elsinga še naprej soustvarjajo tehnične vsebine revije Informator.
V tej številki Vasja Škerjanec, projektant in svetovalec za nizkonapetostne stikalne aparate, svetuje, kako pravilno izbrati zaščitne naprave na preostali – diferenčni tok (naprave RCCB) pri napajanju polnilnic električnih vozil (EV polnilnic), ki se vse pogosteje vgrajujejo v naša električna omrežja. V članku spoznamo osnovne razlike med različnimi tipi zaščitnih naprav RCCB-AC, RCCB-A in RCCB-B. Iz članka lahko povzamemo, da moramo skladno z zahtevami standarda SIST HD 60364-7-722:2019, Nizkonapetostne električne inštalacije – 7-722. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije – Napajanje električnih vozil, pri vgradnji EV polnilnic uporabiti dodatno zaščito pred posrednim dotikom, I∆n ≤ 30 mA, skladno s (SIST IEC 60479-1:2020). Pri EV polnilnicah je potrebno zagotoviti tudi ustrezno zaščito pred enosmernimi diferenčnimi tokovi, RDC-DD 6 mA (Residual Direct Current Detecting Device). Kadar je taka zaščita že vgrajena v EV polnilnicah, lahko na napajalni strani uporabimo napravo RCCB-A, v nasprotnem primeru pa moramo vgraditi RCCB-B.

Zeleni vodik, pridobljen iz obnovljivih virov energije, je plin, ki naj bi v prihodnosti igral pomembno vlogo v energetskem prehodu v brezogljično družbo. Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, predstavlja sistematičen pregled tega področja, kot ga trenutno vidi naš partner na področju protieksplozijske zaščite Stahl, ki je eno vodilnih podjetji na tem področju v svetu. Iz članka povzemamo, da ima vodik kot energent prihodnosti velik potencial, vendar pa bo potrebno za njegovo učinkovito uporabo zagotoviti ustrezne tehnologije in ozavestiti uporabnike, da bodo pri uporabi vodika upoštevali varnostne standarde, ki jih bo potrebno prenesti iz industrije v običajno življenjsko okolje.

Informator si v celoti lahko ogledate tukaj.

Informator številka 74 74 Novica Informator 74

Elsing Inženiring Splošno