Informator številka 70

Izšla je jubilejna, že 70. številka revije Informator, ki za prenovljeno zunanjo podobo skriva veliko zanimivega branja. Tokratni Informator posebno pozornost posveča še enemu okroglemu jubileju, 30-letnici delovanja podjetja Kolektor SISTEHA. Sodelavci Elsing Inženiringa, ki s podjem Kolektor uspešno sodelujemo vse od nastanka obeh podjetji in ki to revijo soustvarjamo že vse od prve številke naprej, jim ob tem iskreno čestitamo in jim želimo še veliko poslovnih uspehov, dobrega sodelovanja ter zanimivih in poučnih Informatorjev.

Od septembra 2021 sta v veljavi novi Pravilnik za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in pripadajoča tehnična smernica TSG-N-002:2021, Nizkonapetostne električne inštalacije, ki je nadomestila staro smernico iz leta 2013. Oba, za področje elektrotehnike zelo pomembna  dokumenta, ne prinašata revolucionarnih sprememb, vseeno pa precej novosti, ki bodo vplivale na vsakodnevno delo vseh, ki se ukvarjamo s področjem električnih inštalacij. Kot vse predhodne smernice, tudi ta vključuje poglavje o Električnih razdelilnikih (NN sestavih), ki so najpomembnejši del vsake inštalacije, saj se z njihovo pomočjo dosega potrebno varnost, požarno varnost, funkcionalnost, razpoložljivost napajanja in komunikacijsko dostopnost vgrajenih sistemov v celotni življenjski dobi. To področje vsebinsko obravnava družina standardov SIST 61439, ki jo v članku predstavlja Jurij Božič, direktor podjetja Elsing Inženiring. Razlog predstavitve je v tem, da je julija izšel nov standard, SIST EN 61439-1:2021, ki je temeljni standard te družine in uvaja precej novosti, ki jih bo potrebno čim prej sprejeti v vsakodnevno prakso.

V tokratni številki je predstavljena tudi nova družina varovalčnih ločilnih stikal CH, proizvajalca Eaton Bussmann, ki vključuje tri velikosti cilindričnih vložkov, in sicer do nazivih tokov 125 A, z možnostjo prekinitve N-pola, z možnostjo LED indikacije, in pri nekaterih velikostih tudi pomožne kontakte.  Družino varovalčnih ločilnih stikal, ki je izdelana po standardu SIT EN 60269-1 in 2, je predstavil Vasja Škerjanec, Elsingov projektant.

Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, v svojem članku predstavlja tehnologijo računalnikov “ThinClient”, gradnika industrije 4.0, ki bo predstavljala prihodnost HMI (Humane Machine Interface) delovnega okolja in bo omogočala praktično univerzalno uporabo v običajnih, eksplozijsko ogroženih in tudi čistih industrijskih okoljih. Sistem ustreza zahtevam CFR in GAMP priporočil in ima ATEX in IECEx certifikate.

Informator si v celoti lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator