Izšli so trije novi pomembni pravilniki

Letos so v veljavo stopili trije novi pomembni pravilniki s področja elektrotehnike. To so:

  • Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana znotraj določenih napetostnih mej.
  • Pravilnik o elektromagnetni združljivosti.
  • Pravilnik o protieksplozijski zaščiti.

Pravilniki so podzakonski akti Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS-1), ki je izšel leta 2011 in uvedel evropsko direktivo o tehničnih zahtevah za proizvode in nadzor trga proizvodov s področji širšega javnega interesa, kot so: zagotovitev varnosti, varovanje življenja in zdravja ljudi, živali in rastlin, varstvo potrošnikov in drugih uporabnikov, varstvo okolja in varstvo premoženja in ki so povezani s t. i. CE regulativo. Njihova skupna lastnost je, da so nadgradnja že omenjenega zakona in da uvajajo zadnje evropske direktive z omenjenih področij. Vsebinsko sicer ne prinašajo velikih novosti, vseeno pa bodo vplivale na naše vsakodnevno delo. V vseh treh pravilnikih je enotna terminologija, ki izhaja iz omenjenega zakona. Enotni so tudi postopki za ugotavljanje skladnosti proizvoda, ki ga mora zagotoviti proizvajalec proizvoda in ga glede na zahtevnost in oceno nevarnosti lahko izvaja sam, ali pa pri priglašenem organu. Pomembna novost teh pravilnikov je, da morajo proizvode, skladne s temi pravilniki, po novem spremljati Izjava EU o skladnosti, ki jo pripravi proizvajalec in ki mora biti napisana ali prevedena v slovenski jezik. Novi pravilniki so namenjeni vsem gospodarskim subjektom, ki so vključeni v verigo omogočanja dostopnosti proizvoda na trgu (proizvajalec, uvoznik, pooblaščeni zastopnik, distributer), organom za ugotavljanje skladnosti (priglašeni organi), organom za nadzor trga (inšpekcije) pri zagotavljanju varnih proizvodov in vsem ostalim (projektantom, izvajalcem del, nadzornikom, uporabnikom …), ki sodelujejo pri vgradnji, vzdrževanju in uporabi takih proizvodov.

Elsing Inženiring Tehnologija