Sestavi nizkonapetostnih in krmilnih naprav sestavi nizkonapetostnih in krmilnih naprav

Sestavi nizkonapetostnih in krmilnih naprav

IZS je v okviru svojih rednih izobraževalnih aktivnosti v novembru in zaradi zasedenosti spet v decembru izvedlo izobraževanje z naslovom: Novosti na področju standardov za NN električne razdelilnike v fazi načrtovanja, izdelave in preizkušanja.

Zelo obsežno in kompleksno temo je iz zornega kota projektanta predstavil direktor Elsing Inženiring Jurij Božič. Vsebinska osnova izobraževanja je bila skupina standardov SIST EN 61439 in še posebej standard SIST EN 61439-1:2012, ki je izšel v slovenščini. Ta standard med drugim prinaša pomembne terminološke novosti, ki jih bo treba čim prej uveljaviti v splošni elektrotehniški praksi, ki se kakor koli dotika nizkonapetostnih sestavov, ki so ključni gradnik vsakih električnih inštalacij. Standard, ki je predvsem namenjen proizvajalcem in uporabnikom nizkonapetostnih sestavov, je pomemben tudi za projektante in druge strokovnjake inž., ki sodelujejo pri graditvi električnih inštalacij. Več o predavanju si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Več informacij: www.izs.si/nc/izobrazevanja/izobrazevanja-izs/izobrazevanje/?izoId=MSE-15%2F11

Elsing Inženiring Izobraževanja