Testiranje nizkonapetostnih odklopnikov

Poletje ni samo čas dopustov, ampak pogosto tudi čas remontov, ko se proizvodnji procesi v tovarnah za nekaj dni ustavijo, vzdrževalci pa lahko opravijo nujna vzdrževalna dela. Med te sodijo tudi pregledi in kontrole elektroenergetskih naprav. Zelo pomembni elementi teh naprav so nizkonapetostni odklopniki. Med aktivnostmi, ki se skladno s priporočili proizvajalcev in uporabnikov periodično izvajajo na nizkonapetostnih odklopnikih, je tudi kontrola izklopne karakteristike, ki se za odklopnike, ki imajo elektronski zaščitni modul, opravi s pomočjo ustrezne testne naprave. S testno napravo v odklopnik injiciramo “okvarni tok” in kontroliramo funkcionalnost izklopnega mehanizma in ustreznost izklopne karakteristike, ki jo preverimo vsaj v dveh točkah, in sicer v področju preobremenitve in kratkega stika. Časi izklopa, ki jih izmeri testna naprava, morajo ustrezati časom, ki so definirane v standardu za nizkonapetostne odklopnike SIST EN 60947.

Testiranje nizkonapetostnih odklopnikov odklopnik

V Elsingu imamo testne naprave za odklopnike Eaton/Moeller in za stranke opravljamo tovrstna testiranja. O vsakem testiranju pripravimo poseben protokol, v katerem so zbrani rezultati pregleda in testiranja vsakega posameznega odklopnika. V primeru odkritih napak predlagamo ukrepe za rešitev in po potrebi zamenjamo pokvarjene komponente ali celoten nizkonapetosten odklopnik.

Elsing Inženiring Tehnologija