Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1

Ministrstvo za gospodarstvo je v uradnem listu št. 102/2010 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1. Finančne spodbude so namenjene investitorjem v gospodarstvu za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme, in sicer: elektromotorjev standardnega EU razreda IE3, frekvenčnih pretvornikov na obstoječih elektromotornih napravah, črpalk, ventilatorjev kompresorjev s pogoni standardnega EU razreda IE3 s spremenljivo hitrostjo, ter novih svetilnih naprav za energetsko učinkovito notranjo in zunanjo razsvetljavo. Višina sofinanciranja znaša 30 – 50 odstotkov upravičenih stroškov investicije.

Elsing Inženiring, s svojimi bogatimi izkušnjami na tem področju lahko ponudi celovito rešitev, ki vključuje potreben energetski pregled z oceno upravičenosti investicije, izbiro optimalne rešitve, izdelavo projektne dokumentacije ter fizično izvedbo projekta. Pomagamo tudi pri pripravi zahtevne razpisne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev.

več »

Elsing Inženiring Splošno