Podjetje Elsing Inženiring d.o.o. pridobilo certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov certifikat mnz b

Podjetje Elsing Inženiring d.o.o. pridobilo certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov

Certifikat je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve RS na podlagi zakona o zasebnem varovanju. V obrazložitvi odločbe je navedeno, da ima podjetje Elsing Inženiring d.o.o. v delovnem razmerju za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposlene tri pooblaščene inženirje varnostnih sistemov: Jurija Božiča, Janeza Kokalja in Eda Straha, ki imajo ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo. Podjetje Elsing Inženiring d.o.o. izpolnjuje tudi vse druge, z zakonom predvidene pogoje za pridobitev te licence.

Elsing Inženiring O podjetju