Elsing sodeloval pri izgradnji skladišča gotovih izdelkov v Mitolu mitol b

Elsing sodeloval pri izgradnji skladišča gotovih izdelkov v Mitolu

V Elsingu smo bili pri izgradnji skladišča vključeni v vse faze gradnje: od izdelave projektne dokumentacije do izgradnje objekta in zagona tehnologije. V sklopu projekta smo obdelali elektro inštalacije objekta in tehnologije. V okviru inštalacij za tehnologijo smo v celoten tehnološki postroj vključili tudi tehnološki podsklop PIG nemškega proizvajalca Kiesel, ki se uporablja za transport različnih medijev v več skladiščnih cistern po eni transportni cevi.
Skladišče, ki ga sestavlja 6 pokončnih cistern , opremljenih z mešali, s pripadajočo armaturo, filtri, črpalkami in merilno instrumentacijo, je povsem avtomatizirano in vodeno s pomočjo nadzornega računalnika. Gotovi izdelki se iz skladišča prečrpavajo na polnilnico avtocistern.
Vsi krmilni in merilni signali skladišča so preko dislocirane enote in optičnega kabla povezani na osnovni krmilnik.

Elsing Inženiring Projekti