Izdelava projektne dokumentacije za novo investicijo podjetja Knauf Insulation

Podjetje Elsing je za dolgoletnega partnerja, podjetje Termo iz Škofje Loke, ki se je letos zaradi novih lastniških odnosov preimenovalo v KNAUF INSULATION, uspešno realiziralo kompleksno naročilo. Čeprav je bil projekt po obsegu, organizaciji in tehnološki vsebini zelo zahteven, smo ga v Elsingu realizirali v predvidenih časovnih okvirih.

KNAUF INSULATION nadaljuje z dobrim delom ter investiranjem v nove proizvodne kapacitete in ekologijo. Na lokaciji Trata v Škofji Loki gradi sodoben in avtomatiziran industrijski postroj za proizvodnjo kamene izolacijske volne, s pripadajočo energetiko in čistilno napravo.

V Elsingu je bila za to investicijo izdelana večina projektne dokumentacije za elektro del (IDP, PGD, PZI, PID in POV), ki je obsegala naslednje inštalacije:

  • Elektro inštalacije objektov (strelovod, ozemljitev in izenačitve potencialov, razsvetljava, mala moč, javljanje požara in CO, univerzalno ožičenje) za proizvodne in skladiščne objekte
  • Razširitev transformatorske postaje in izgradnja treh novih nizkonapetostnih stikališč
  • Zunanje razvode
  • Elektro inštalacije za avtomatizacijo in vodenje procesa od taljenja žlindre do končne obdelave izolacijskih plošč (tehnološki sklopi: Kupolka, Čistilna naprava, Centrifuga, Usedalna komora in Pogoni linije).

Vsak tehnološki sklop ima svoj krmilnik. Krmilniki so komunikacijsko povezani med seboj in sistemom nadzora. Nadzor nad celotnim procesom poteka preko operacijskih panelov ob liniji in dveh SCADA sistemov v komandni sobi.

Elsing Inženiring Projekti