ADK bo posodobil ogrevanje in ventilacijo proizvodnih hal. Krmiljenje IR plinskih seval in ventilatorjev v proizvodnih halah bo potekalo prek krmilnikov, ki bodo komunikacijsko povezani na centralni nadzorni sistem.

Podjetje ADK d.o.o. proizvaja zahtevne jeklene konstrukcije, kot so avtodvigala, gosenični žerjavi, bagri, vetrnice za vetrne elektrarne … Proizvodnja poteka na treh lokacijah v Mariboru in okolici (Hoče, Dolane). Na vsaki lokaciji je večje število proizvodnih hal, ki imajo zaradi narave proizvodnje večje dimenzije. Hala v Mariboru je npr. velika 90 x 24 m in ima višino 10 m. Njihovo ogrevanje zato ne poteka na način, kot ga srečujemo pri “običajnih” prostorih. V halah se izvajajo dejavnosti, kot so razrezi (plazma, plamenski, laser), varjenje, brušenje, zaradi katerih je treba tudi učinkovito prezračevanje delovnega okolja.

V proizvodnih halah bo rekonstruirana regulacija ogrevanja in ventilacije. Obstoječ način ogrevanja in ventilacije je namreč ponekod izveden še prek relejske logike, drugje tudi že prek krmilnika, ni pa centralnega nadzora. Zato sta ogrevanje in ventilacija nenadzorovana, neoptimalna in posledično potratna.

Ogrevanje in ventilacija (ventilatorji za odses onesnaženega zraka) bo potekalo prek novih krmilnikov Siemens S7-1200. Nanje so povezani sevalniki, ventilatorji in temperaturne sonde. Krmilniki so prek Ethernet komunikacije povezani na centralni nadzorni sistem, iz katerega se vršita nadzor ter upravljanje ogrevanja in ventilacije.

Ogrevanje proizvodnih hal poteka s pomočjo plinskih sevalnih IR grelnikov proizvajalca Schwank. Hale so pri tem razdeljene na več t. i. ogrevalnih polj, znotraj katerih se v odvisnosti od meritev temperature (Pt100) vključujejo IR sevala. Pri IR sevalih gre za sevanje in ne za kondukcijo ali konvekcijo toplote. Zato ne gre toliko za ogrevanje zraka, pač pa površin. Posledično so Pt100 temperaturne sicer cenovno ugoden, a ne najbolj učinkovit način merjenja. Temu ustrezno je bilo treba za meritev temperature uporabiti več temperaturnih sond in jih za regulacijo uporabiti po določenem algoritmu.

Po halah se pomikajo tudi dvigala za prevoz obdelovancev. Dvigala se lahko ustavijo kjerkoli, tudi tik pred sevalom. Sevalo mora biti zato krmiljeno tako, da se v tem primeru izključi, saj bi sicer prišlo do lokalnega pregrevanja.