Investitor, član skupine Sandoz, je izvedel širitev pakirnega centra v Lendavi. Širitev pakirnega centra je obsegala izgradnjo novih skladiščnih kapacitet in povečanje števila pakirnih linij.

Zgradilo se je novo visoko regalno (VRS) za približno 11.000 paletnih mest, nizko regalno (NRS) skladišče z vzorčevalnicami in povezovalni transportni hodnik z obstoječim objektom pakiranja.

Elsing je za ta projekt izdelal celotno projektno dokumentacijo električnih inštalacij ločeno za skladišče in pakirnico. Skladišče že obratuje, pakirnica pa se še izvaja.

Elektro načrti obsegajo:

  • Novo transformatorsko postajo 1x1600kVA,
  • razvod moči z napajanjem tehnologije,
  • notranjo in zunanjo razsvetljavo,
  • malo moč,
  • strelovod, ozemljitve in izenačevanje potencialov,
  • univerzalno ožičenje (komunikacije),
  • požarno javljanje,
  • tehnično varovanje (kontrola pristopa in videonadzor),
  • elektro instalacije za klimatizacijo in prezračevanje vključno s suho klimo in ostalo strojno energetiko.