V nizkotlačni kotlovnici (NTK) sta dva parna kotla, ki se uporabljata le v primeru popolne zaustavitve proizvodnje pare v glavnem pogonskem objektu toplarne ali v primeru del na paravodu med glavnim pogonskim objektom in NTK.

Parna kotla je tako treba ves čas vzdrževati v toplem stanju, do samega zagona pa pride redko, vendar mora biti ta zanesljiv. Tak režim delovanja je seveda zelo nehvaležen.
Investitor se je odločil NTK posodobiti, pri čemer bo zamenjan večji del električne opreme. Spremenjen bo seveda tudi način vodenja, kar bo imelo za posledico bolj nadzorovano vzdrževanje kotlov v toplem stanju in seveda zanesljivejši zagon.

Vodenje NTK bo izvajal integrirani sistem Siemens: PCS7, ki ga sestavlja krmilnik (Siemens: CP 417H) in nanj povezane RIO enote (remote input output): Siemens ET200M. Ta sistem je že zgrajen (pred dvema letoma za potrebe transporta ekstra lahkega kurilnega olja), vendar je bil že takrat dimenzioniran tudi za prihodnje nove naloge, od katerih je prva prav vodenje NTK.

Oprema NTK je povezana na več (7) RIO enot Siemens ET200M. Te so prek Profibus-DP komunikacije povezane na krmilnik. Zaradi oddaljenosti je ena RIO enota povezana prek optike, ostale pa električno. Za povečanje zanesljivosti sistema je izvedba redundančna, zato ima vsaka RIO enota po dva IM modula. RIO enote se napajajo prek modulov za neprekinjeno napajanje (24VDC). Pomembnejši I/O signali so povezani na fail-safe vhodno-izhodne module.
Nadzor nad procesom poteka prek dveh lokalnih operaterskih panelov in prek nadzornih postaj v komandnih sobah.

Pri vsakem od obeh kotlov je motorski stikalni blok za napajanje pripadajočih gorilnikov, črpalk in ventilatorjev. Napajanje elektromotornih ventilov je izvedeno iz ločenega motorskega stikalnega bloka. NN stikalna oprema je od proizvajalca Eaton.