Zgrajen postroj, lociran v tovarni Acroni Jesenice, bo omogočal ločevanje kovinskih in nekovinskih delov žlindre, ki nastaja pri proizvodnji jekla. Ločevanje bo potekalo s pomočjo mokrega mehanskega postopka, ki vključuje drobljenje, mletje, sejanje, separiranje, izločevanje, filtriranje in transportiranje.

Glavna tehnološka oprema je bila vgrajena v obstoječo halo, ki je bila pred tem v celoti rekonstruirana. Del tehnološke opreme je v okolici hale: sprejemni lijak s sitom in transporterjem za dovod žlindre, transporter nekovinskega izdelka, zgoščevalnik, bazen očiščene recirkulacijske vode, pralnik koles kamionov in laguna za meteorne vode. V sklopu obrata so tudi kamionska mostna tehtnica in pisarniški kontejnerji. Obrat se električno napaja iz lastne transformatorske postaje z močjo 2MVA, komunikacijsko pa je vključen v optično in bakreno omrežje. Za celoten obrat so bile načrtovane vse potrebne elektro inštalacije objektov (strelovod, ozemljitve, razsvetljava, servisna moč, strojna energetika, električna vrata, komunikacije..) in vse elektro inštalacije tehnologije (napajanje in krmiljenje tehnoloških paketov in porabnikov, električna varnostna oprema, merilna instrumentacija, PLC krmiljenje, vodenje in nadzor tehnološkega procesa itd.).

Tehnološki postroj sestavlja:
52 elektromotornih pogonov z različnimi vrstami zagonov (direktno, frekvenčni pretvornik, mehki zagon, rotorski upori) in 133 krmilnih in merilnih elementov.
Na PLC krmilnik so priključeni 204xDI, 107xDO, 59xAI in 12xAO.

Elsing je sodeloval v vseh fazah izgradnje projekta. Svetoval je investitorju v zvezi s prilagajanjem ameriške prakse CE zakonodaji, izdelal je vse vrste projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI in PID) in opravil strokovni nadzor nad gradnjo objekta. Poleg tega je dobavil večino merilne instrumentacije in opravil kompletno testiranje in zagon postroja.