Solvera Lynx je izvedla v letih 2013-2014 za Talum projekt energetskega menedžmenta. Temelj energetskega menedžmenta je energetski monitoring, torej zajem porabe energije pri posameznih porabnikih. Načrt za monitoring je bil izdelan v Elsingu.

Cilj energetskega menedžmenta je obvladovanje porabe energentov in v kasnejši fazi optimizacija porabe.

Gre za naslednje energente:

  1. električna energija,
  2. plin,
  3. para (ogrevanje),
  4. komprimiran zrak,
  5. tehnološka voda,
  6. pitna voda,
  7. poraba hladilne vode iz zaprtega hladilnega sistema (ZHS),
  8. odpadna voda.

Poraba energentov se torej meri pri posameznih porabnikih. Nekatera merilna mesta so bila že pred tem projektom povezana na SCADA sisteme in jih je bilo potrebno le komunikacijsko povezati na menedžmenta sistem. Skoraj 500 merilnih mest je bilo treba ustrezno obdelati: na merilno mesto npr. vgraditi merilnik ali pa obstoječo meritev ustrezno predelati in nato to merilno mesto priključiti na enega od 13 novih krmilnih blokov, ki so razporejeni po celotni tovarni.

Vsak tak krmilni blok vsebuje različne podatkovne koncentratorje (proizvalec Solvera Lynx ali Circutor), na katere so priključena merilna mesta. Izbor konkretnega tipa podatkovnega koncentratorja je bil pogojen s številom priključenih merilnih mest in obliko signalov. Izhodni signal iz merilnega mesta je običajno brezpotencialni kontakt.

Ponekod gre za eksplozijsko ogrožena okolja, zato je bilo treba signale ustrezno obdelati (vgradnja Exi galvanskega ločilnika).

Nekatera merilna mesta so zaradi težje dostopnosti povezana na podatkovne koncentratorje prek radijske komunikacije. Nekatera druga merilna mesta so zaradi še večje odročnosti povezana kar neposredno na energetski menedžmenta in to prek GSM/GPRS komunikacije, zato se je na te merilnike dogradil GSM/GPRS komunikator.
Podatkovni koncentratorji so povezani na energetski menedžmenta prek ethernet komunikacije, pri čemer ta običajno poteka prek optičnih kablov, lahko pa tudi prek GSM/GPRS komunikacije. Nekateri uporabljeni podatkovni koncentratorji imajo drugačen komunikacijski izhod, zato je bilo treba zanje dograditi ustrezen pretvornik v ethernet komunikacijo.

Zaradi zanesljivejšega napajanja ima vsak krmilni blok vgrajeno tudi UPS napravo.