Ljubljanske mlekarne so na lokaciji Tolstojeva v Ljubljani razširile in rekonstruirale obrat Sterila. Gre za obrat, v katerem se sterilizira mleko, povedano po domače: obrat, v katerem se “dela” Alpsko mleko. Sterilizacija mleka se izvaja termično, torej samo z ogrevanjem in nato ohlajenjem mleka, brez kakršnega koli dodajanja konzervansov.

Proces poteka tako, da se surovo mleko iz sprejemnih tankov usmeri na enega od dveh sterilizatorjev z aseptičnimi tanki, ki sta bistvo obrata. Sterilizirano mleko nato potuje v polnilne stroje (7), kjer se polni v tetrapake. Tetrapaki se na pakirnih strojih (7) zložijo v kartonaste škatle, te pa nato s pomočjo robotov (7) zložijo na palete. To jedro procesa spremljajo še nujno potrebni pomožni procesi, od katerih so najpomembnejši CIP (cleaning in proces), ki je namenjen za čiščenje cevovodov in naprav, hladilni sistem za zagotavljanje potrebnih količin tople in hladilne vode in parna postaja.

Projektiranje je obsegalo povezavo tehnoloških paketov (strojev), kot so npr. sterilizatorji, polnilni stroji,..v skupen sistem napajanja in vodenja, ter napajanje in krmiljenje opreme na transportni poti mleka med tehnološkimi paketi (mešala, črpalke, ventili, merilniki). Predmet projekta so tudi elektroinštalacije pomožnih procesov kot sta hladilni sistem in parna postaja, medtem ko je bil CIP dobavljen kot tehnološki paket.

Proizvodnjo vodi krmilnik (Siemens: Simatic S7-300), ki ima po procesu razpršene RIO (remote input/output) enote in ventilske otoke (SMC). RIO in ventilski otoki so na krmilnik povezani preko Profibus-DP komunikacije. Tehnološkimi paketi pa so povezani preko Ethernet komunikacije. Uporabljena je nizkonapetostna stikalna oprema proizvajalca Schneider Electric.

Ker je šlo za korenito rekonstrukcijo objekta, vključno z gradbenimi posegi, je bilo potrebno projektno obdelati tudi inštalacije objekta: razsvetljava, mala moč, javljanje požara z odvodom dima in toplote, javljanje plinov, klimatizacija, kontrola pristopa, univerzalno ožičenje, izenačitev potencialov, ozemljitve in strelovod.