Zaradi razvoja in proizvodnje večjih energetskih transformatorjev, ki se bodo proizvajali v novi proizvodni hali Kolektor Etra, so morali ustrezno rekonstruirati tudi obstoječo Generatorsko postajo, v kateri se generirajo potrebne preskusne napetosti, ki jih v visokonapetostnem laboratoriju uporabljajo za preskušanje energetskih transformatorjev. Generatorska postaja je sklop medsebojno povezanih visokonapetostnih naprav, ki so z zračno izoliranimi vodniki povezane z visokonapetostnim laboratorijem, kjer se izvajajo preskusi in meritve. Celoten postroj je zgrajen kot zaprto električno obratovališče.

Sistem generatorjev za visokonapetostni laboratorij so sestavljali trije generatorji nazivne napetosti 6 kV, različnih moči in frekvenc, ki so bili prek stikalne naprave povezani na regulacijski transformator, s katerim se je zagotavljalo zahtevane merilne napetosti. Te se bile prek tokovnih in napetostnih merilnih transformatorjev ter zračno izoliranega voda pripeljane v visokonapetostni laboratorij, kjer sta bili dve priključni mesti za testiranje in preskušanje energetskih transformatorjev.
Lastna raba objekta se je napajala iz 6 kV transformatorja, ki je vgrajen v glavni transformatorski postaji Etra, za napajanje nizkonapetostnih porabnikov pa je bil v generatorski postaji vgrajen transformator lastne rabe 630 kVA, 6 /0,4 kV, s pripadajočim nizkonapetostnim stikalnim blokom. Opisanemu sistemu se je dodal sklop novega generatorja 10 MVA s spremenljivo frekvenco, ki ga sestavljajo naprave:

  • dvocelični 20 kV napajalni stikalni blok,
  • napajalni transformator frekvenčnega pretvornika T2, z dvema sekundarjema trikot/zvezda, 2×1,25MVA, 20 kV/0,690 kV,
  • frekvenčni pretvornik A1, 2,2 MW,
  • vzbujalni pretvornik,
  • pomožni sistemi (lastna raba, mazalni sistem, hladilni sistem, ogrevanje, krmiljenje) in
  • motor – generatorski sklop,
  • krmilni in nadzorni sistem.

Novi generator je s sistemom starih generatorjev povezan prek nove, 6 kV stikalne naprave, nov in večji pa je tudi regulacijski transformator 20 MVA; 6kV/80 kV, posledično pa tudi tokovni merilni transformatorji, prevodni skozniki in zbiralnične povezave. V sistem je vgrajena tudi nova kompenzacijska naprava 3×40 kVAr, 100 kV.
Poleg obstoječega 6 kV napajanja lastne rabe, je generatorska postaja dobila dva nova 20 kV dovoda iz transformatorske postaje Etra. Prvi napaja nov motor/generator 10 MVA, drugi pa novi transformator nizkonapetostne lastne rabe, ki se je zaradi novo vgrajenih naprav prav tako povečala. Poleg opisanih tehnoloških inštalacij, je objekt dobil tudi nove inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo, za moč, prezračevanje in javljanje požara.