Peroksiocetna kislina, s komercialnim imenom Persan, je učinkovito dezinfekcijsko sredstvo z zelo široko uporabo, ki sega od prehrambne industrije, medicine in veterine, beljenja vlaknin, do pralnic, ekologije … Kot pove že ime, jo pridobivamo s kemično reakcijo med vodikovim peroksidom in ocetno kislino. Tako kot vodikov peroksid tudi Persan proizvajajo v Belinki Perkemiji.

Predmet opisanega projekta je bila izdelava postrojenja za proizvodnjo Persana in njegovo polnjenje v embalažne enote. Skladišči surovin vodikovega peroksida in ocetne kisline, sta bili že obstoječi. Izkušnje pri proizvodnji si je investitor nabral že pri pilotni proizvodnji. Lastnosti ocetne kisline in vodikovega peroksida narekujejo posebno pazljivost pri vodenju procesa proizvodnje. Izogibati se je treba nevarnim razmerjem obeh komponent, kot tudi preprečiti razkroj sicer lahko nestabilnega produkta. V primeru razkroja in dviga temperature bi krmilje poskrbelo za zalivanje reaktorja z vodo. Tudi količine posamezne sarže so zato temu ustrezno majhne.

Za vodenje procesa je bil uporabljen in temu ustrezno razširjen kar krmilnik, ki sicer vodi skladišča peroksida. Prek Profibus-DP komunikacije (optika) so bile nanj povezane tri dislocirane I/O enote: pri proizvodnji Persana, pri skladišču ocetne kisline in pri končnem skladiščenju Persana. Nadzor nad procesom poteka prek SCADE v komandni sobi.
V samem obratu priprave in v skladišču Persana je mogoče tudi lokalno posluževanje ventilov in črpalk.