V Belinki smo sušilno linijo čistilne naprave, ki ni bila več v uporabi, predelali v proizvodno linijo za membranska gnojila.

V Belinki perkemiji so se odločili za proizvodnjo membranskih gnojil. Postopek temelji na oplaščanju osnovnega gnojila v “fluid bed” sušilniku.
V obratu čistilne naprave obstoječa sušilna linija ni bila več v uporabi. Analize so pokazale, da bi bilo možno z ustreznimi predelavami omenjeno sušilno linijo uporabiti za proizvodnjo membranskih gnojil.
Celotna čistilna naprava je starejšega letnika, vključno z električnimi inštalacijami, od katerih velik del ni bil več v uporabi. Porabniki so se napajali iz dveh stikalnih blokov v stikališču, ki sta imela skupni dovod.
Krmiljenje je bilo izvedeno iz krmilnega stikalnega bloka s krmilnikom Fanuc, ki je skupen za čistilno napravo in za suhi del obrata NaPB. Krmilni stikalni blok je bil že predhodno posodobljen in je star le nekaj let. Rezervnega prostora za dodajanje krmilniške opreme je bilo v njem še dovolj.
Glede na zgoraj opisano stanje, zahteve po zanesljivosti in varnosti, ter želje po zmernosti finančnih stroškov so bili izpeljani naslednji ukrepi:
Vse močnostne porabnike čistilne naprave, ki so bili še v uporabi, smo združili v en obstoječ stikalni blok. V njem je ostalo tudi nekaj rezervnih odcepov.
Drug stikalni blok smo v celoti predelali in ga uporabili izključno za porabnike linije za membranska gnojila. Vso obstoječo staro opremo smo iz stikalnega bloka odstranili, vgradili novo ter izvedli ločen dovod.
V krmilni stikalni blok smo dodali nov okvir krmilnika ter vmesniško opremo, ki je namenjena izključno liniji za membranska gnojila.
Od kablov smo ohranili obstoječe motorske kable, vse signalne kable pa smo položili na novo.