V podjetju Savske Elektrarne, d. o. o. smo posodobili elektro instalacije čistilnega stroja na HE Medvode. Čistilni stroj je bil narejen leta 1953 in delno modificiran leta 1971. Zdajšnja posodobitev obsega: zamenjavo stikalnega bloka posluževanja stroja, zamenjavo krmilno-močnostnega stikalnega bloka, zamenjavo motorja vožnje z rotorskimi upori, z novim asinhronskim, zavornim motorjem z ustreznim frekvenčnim pretvornikom, nova končna stikala dviganja/spuščanja oz. odpiranja/zapiranja grabelj stroja, nove kable in razsvetljavo. Posodobitev smo sami dokumentirali na nivoju PZI in PID.

V kabini čistilnega stroja je bila, do sedaj, montirana vsa oprema za krmiljenje treh motorjev (vožnja, dvig/spust, odpiranje/zapiranje), ki je vsebovala dva stikalna bloka in upore za regulacijo motorja vožnje. Zaradi tega je bila v kabini precejšnja prostorska stiska. S posodobitvijo je v kabini ostal le stikalni blok za posluževanje stroja z vsemi potrebnimi komandami in signalizacijami. Stikalni blok za napajanje in krmiljenje motorjev smo prestavili v strojnico, kjer je več prostora in kamor po funkciji tudi sodi. Dolžine močnostnih kablov do motorjev smo tako zmanjšali, na račun daljših krmilnih kablov iz stikalnega bloka posluževanja. Upravljanje stroja je ostalo tako rekoč nespremenjeno, s podobnimi tipkami, le sodobnejši “joystick” za vožnjo stroja je nadomestil kolešček za spreminjanje upornosti. Dodali smo še ampermeter za nadzor toka motorja dviga.

Asinhronska motorja za dvig/spust in odpiranje/zapiranje grabelj sta ostala stara. Ocenili smo, da sta močno predimenzionirana in skupaj z reduktorjem v še vedno odličnem stanju. Zamenjali smo le motor vožnje z drsnimi obroči za regulacijo hitrosti. Nadomestil ga je standardni asinhronski elektromotor z mehansko zavoro in frekvenčni pretvornik Danfoss Automation Drive z zavornim uporom, ki omogoča hitre in hkrati nežne premike stroja. Krmiljenje je dvohitrostno. Višja hitrost služi premiku iz ene lokacije na drugo, medtem ko nižja služi fini nastavitvi položaja stroja. Zamenjali smo tudi vretenska končna stikala, ki so bila še originalna in delujoča, vendar je servisiranje tako stare opreme danes nemogoče. Vretensko stikalo za odpiranje/zapiranje grabelj, skupaj z verižnikom in verigo smo nadomestili z enostavnejšo rešitvijo z induktivnimi končnimi stikali na vzvodu pogona. Na koncu smo še zamenjali razsvetljavo in dodali svetilko nad transportnim vozičkom. S posodobitvijo je operater pridobil več prostora v kabini in udobnejše upravljanje stroja, sam stroj pa je pripravljen še na mnoga leta zanesljivega delovanja.