Belinka proizvaja vodikov peroksid, ki pa ga je treba za zahtevnejše porabnike destilirati. Obrat destilacije je bil sicer že obstoječ, glavne merilno-regulacijske zanke pa so bile še pnevmatske. Z rekonstrukcijo obrata so bili pnevmatski senzorji in aktuatorji zamenjani z električnimi. Obrat je v eksplozijsko ogroženem okolju.

Obrat destilacije je tehnološki in fizični podaljšek obrata AO – obrata za proizvodnjo vodikovega peroksida.
V obratu destilacije je poleg treh elektromotornih črpalk nekaj nad trideset različnih meritev in regulacij. Gre za meritve in regulacije naslednjih fizikalnih veličin: pretok, nivo, tlak, temperatura, koncentracija.
Obrat je eksplozijsko ogrožen (Ex II 3G BT4).
Vodikov peroksid je sicer okolju prijazen, a pri nekontroliranem razpadu lahko pride do zelo burnih eksotermnih kemičnih reakcij.
Vodenje procesa je zato zasnovano dvonivojsko. Spodnji nivo vodenja predstavlja DCS sistem (Emerson: Delta V), ki vodi proces. Nad njim pa bdi varnostni sistem (HIMA: Planar 4). Ta je zasnovan tako, da neodvisno od spodnjega nivoja vodenja v primeru prekomernega odstopanja parametrov sproži ustrezne varnostne ukrepe, kot je prisilno zapiranje določenih regulacijskih ventilov.
Oba sistema (Delta V, Planar 4) sta obstoječa, saj vodita in nadzirata že obrat AO. Za potrebe destilacije sta bila le ustrezno razširjena. Tak pristop ima seveda pozitivne učinke na finančni strani projekta.

Prednosti rekonstrukcije obrata so večstranske. Operaterji imajo sedaj prek nadzornega sistema (iFIX) vpogled v celotno dogajanje v procesu, vključno s spremljanjem zgodovine. To omogoča optimiranje proizvodnje. Povečana je tudi varnost celotnega obrata. Zaradi precej višje natančnosti električnih merilnikov in aktuatorjev glede na pnevmatske je izboljšana tudi kakovost izdelka. Merilniki in aktuatorji imajo HART komunikacijo, kar omogoča njihovo diagnosticiranje ter preizkušanje in s tem olajša njihovo vzdrževanje. Ker so operaterji vseh teh prednosti že vajeni iz obrata AO, so jih lahko takoj v polnosti sprejeli tudi na obratu Destilacije.
Rekonstrukcija je bila zaključena v novembru 2009.