V podjetju BUTAN PLIN so povečali varnost obratovanja pretakališča avtocistern in poškodovanih jeklenk z vgradnjo sodobnih naprav za nadzor ozemljitve. Poleg vizualne kontrole pravilne ozemljitve so naprave povezane s krmiljenjem črpalk in kompresorjev in ne dovolijo prečrpavanja, če ozemljitev ni pravilna.

Na pretakališčih avtocistern so bili vgrajeni klasični sistemi za ozemljitev – klešče s kablom in stikalo. Tak sistem ne omogoča kontrole ozemljitve. Naprava za nadzor ozemljitve Stahl UZCL.3 je namenjena le za kontrolo ozemljitve avtocistern. Deluje povsem samodejno. Operater priključi klešče na vozilo in naprava izmeri upornost in kapacitivnost ter izenači potencial. Če so vsi parametri v predpisanem okviru, prižge zeleno lučko in sklene kontakt releja, ki je povezan s krmiljenjem črpalk in kompresorjev. Naprava nenehno spremlja parametre ozemljitve in ob napaki takoj ustavi prečrpavanje in prižge rdečo luč. Na polnilni roki sta montirani induktivni NAMUR končni stikali, ki zaznavata položaj ventilov na polnilni roki in dodatno pogojujeta prečrpavanje.

Na praznilnici poškodovanih jeklenk je bila doslej ozemljitev izvedena fiksno, z vodnikom privijačenim na cisterno. Rešitev je bila dobra, a zamudna ob pogosti menjavi cisterne. Sodobna naprava za kontrolo ozemljitve Stahl 8146/5075 ima klešče z dvema iglama, ki zagotavljata zanesljiv stik in kontrolo ozemljitvenega tokokroga. Poleg signalizacije z rdečo in zeleno lučjo, naprava krmili tudi relejski izhod, vezan na krmiljenje črpalke.

Naprave za kontrolo ozemljitve so vgrajene v coni 1 plinskega Ex okolja, skupine IIB in
temperaturnega razreda T2.