Podjetje Elsing je sodelovalo pri opremljanju prve črpalne hidro elektrarne v Sloveniji, ČHE Avče na Soči, moči 185 MW. Investitorju smo dobavili 23 kompletno opremljenih TTA stikalnih blokov Moeller X-Energy, izvedenih v stopnji notranje delitve 2b. Dobavili smo še 4 manjše stikalne bloke, 4 prostostoječe frekvenčne pretvornike Danfoss, ter sodelovali pri zagonu opreme in izdelavi dokumentacije.

Stikalne bloke se uporablja za napajanje strojne in elektro opreme naslednjih sistemov: pomožnega generatorskega, drenažnega, prvega polnjenja ter hladilnega na vtočno-iztočnem objektu in bazenu tehnološke vode. Skupna moč porabnikov, priključenih na stikalne bloke, je več kot 3 MW. Stikalne bloke smo na objekt dostavili v različnih transportnih enotah. Na objektu so bili nato dokončno sestavljeni in kosovno preizkušeni.

Pomožne sisteme generatorja krmili stikalni blok Moeller X-energy s pripadajočo opremo, dimenzij 5250×2200×600 mm, sestavljen iz 8 polj. Na stikalni blok je priključenih 45 porabnikov (večinoma črpalk in ventilov), s skupno močjo več kot 650 kW. Krmiljeni so direktno ali s pomočjo mehkih zagonov.

Stikalni blok drenaže, sestavljen iz 12-ih polj dimenzij 8250×2200×600 mm, krmili porabnike moči prek 2 MW. Največji delež predstavlja 7 črpalk po 290 kW, ki odvajajo vodo z dna jaška. Pet črpalk je krmiljenih z mehkimi zagoni, medtem, ko sta dve frekvenčno regulirani.

Stikalni blok hladilnega sistema na vtočno-iztočnem objektu je sestavljen iz 3 polj dolžine 1800 mm in dveh prostostoječih frekvenčnih pretvornikov. Zagotavlja pogon dvema visokotlačnima črpalkama, moči po 250 kW, s pripadajočimi elektro-motornimi ventili. Pri bazenu tehnološke vode je 6 porabnikov, skupne moči približno 5 kW.

Sistem prvega polnjenja krmili dve črpalki po 132 kW z direktnim zagonom in pripadajoče ventile. Stikalni blok je manjše velikosti in nadgradnje izvedbe.