Ulpiana je sodoben poslovni objekt, v katerem je uprava mobilnega operaterja IPKO. Zgradba je bila sprva zgrajena za drugega naročnika, tako da nas je ob začetku načrtovanja že čakal betonski skelet, ki mu je bilo treba dodati vse, kar mora imeti moderna poslovna zgradba.

Projekt vključuje naslednje elektroinštalacije:

  • generiranje in razvod električne energije,
  • inštalacije malo moč,
  • inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo,
  • inštalacije za izenačitve potencialov,
  • inštalacije za univerzalno ožičenje poslovnega dela,
  • predpriprava infrastrukture (kabelske police, podi …) za vgradnjo tehnologije,
  • inštalacije za napajanje strojnih naprav za ogrevanje, hlajenje ter prezračevanje,
  • inštalacije za centralni nadzorni sistem (CNS) in
  • strelovod.

Napajanje tako pomembnega objekta se od klasične poslovne stavbe razlikuje v tem, da ima poleg mrežnega vira še agregatski vir in več naprav za neprekinjeno napajanje (UPS). Za operativni (tehnološki) del tovrstnega objekta je treba zagotoviti zelo visoko zanesljivost delovanja, zato potrebuje napajanje z veliko razpoložljivostjo. Pri načrtovanju smo zato upoštevali smernice Tier in napajanje načrtovali za nivo Tier 3+ (http://www.iswest.com/colocation/TierClassification.pdf). Tako ima objekt en mrežni dovod, en dizel agregat moči 400kVA, dva sistema UPS naprav moči 120kVA (A+B) za napajanje operativnega dela in še dodatni UPS moči 60kVA za napajanje poslovnega dela. S sistemom UPS-ov A+B na operativnem delu je zagotovljeno, da se vsak končni porabnik napajanja iz dveh neodvisnih virov.

Ostale inštalacije so načrtovane in izvedene skladno s standardi za gradnjo civilnih-poslovnih objektov.